Ny viden:

Hemmeligheden bag Hollywood-smilet afsløret

Smil
Foto: COLOURBOX

Jagten på skønhed, ”den perfekte krop” eller ”det perfekte smil” optager mange mennesker for tiden, og der er stor travlhed på klinikker for skønhedskirurgi og kosmetisk tandpleje. Interessen er dog ingenlunde ny – såvel den græske billedhugger Polykleitos (5. årh. f.Kr.) som renæssancegeniet Leonardo da Vinci (1452-1519) har gjort sig tanker om de ideelle proportioner mellem kroppens forskellige dele. En amerikansk forskergruppe har nu fundet frem til, at hemmeligheden bag det perfekte smil er, at linjen, der forbinder overkæbehjørnetændernes spidser, skal være parallel med den linje, der forbinder øjenpupillerne.

Ved internetsøgning på ordene ”best smile”, "ideal smile”, ”celebrities” og ”Hollywood” fandt forskerne frem til brugbare (en face) fotos af 94 kendte mennesker med flotte smil. Som kontrolgruppe indgik fotos af 97 tilfældigt udvalgte tandlægestuderende fra universitetets studenterkort. Ved opmåling af vinklen mellem pupillinjen og hjørnetandslinjen fandt man, at vinklen hos kendisserne var under en grad, altså tæt på parallelitet, mens vinklen hos kontrolgruppen i gennemsnit var 1,33 grader. Forskellen var statistisk signifikant (P = 0,007).

Forfatterne anbefaler, at man tilstræber parallelitet i forbindelse med protetiske rekonstruktioner, så slutresultatet kan blive så attraktivt som muligt.

Koidou VP, Rosenstiel SF, Rashid RG. Celebrity smile esthetics assessment: Smile angulation. J Prosthet Dent 2017;117:636-41.