Særloven:

Ganske få har frameldt sig

Den økonomiske usikkerhed ved at melde sig ud er for stor, siger formand Freddie Sloth-Lisbjerg til, at næsten ingen klinikejere har valgt at framelde sig særloven for voksentandplejen.

Indenfor / udenfor
Tekst: TRINE GANER

Opstandelsen var stor, da det i foråret stod klart, at den såkaldte særlov ville komme til at koste tandlæger og patienter dyrt i reducerede tilskud. Men trods demonstration og massive protester fra tandlægerne, har stort set ingen frameldt sig loven. Det står klart her få dage efter, at det var muligt at udtræde af loven og dermed behandle patienter uden tilskud fra regionerne.

Det er ikke muligt at komme med et præcist tal, men ingen af de fem regioner har oplevet flere opsigelser af ydernumre end normalt, og den lukkede Facebook-gruppe for tandlæger, der har meldt sig ud, Frie Tandlæger, har i skrivende stund blot syv medlemmer. Palle Christiansen, der har klinik i Græsted, er blandt initiativtagerne til gruppen, og han er overrasket over, at så få har meldt sig ud.

- Man kunne virkelig mærke opstandelsen for nogle måneder siden, og på det tidspunkt regnede jeg helt klart med, at de fleste ville sige farvel. Det eneste en folkevalgt politiker kan forstå, er et klart nej, og det har ministeren desværre ikke fået. Det synes jeg er ærgerligt. Det havde været et stærkt signal, hvis mange flere havde meldt sig ud, siger han.

Palle Christiansen har dog fuld forståelse for, at andre har truffet et andet valg end ham.

- Der er mange individuelle forhold, der spiller ind på beslutningen, og der er mange overvejelser, der skal gøres. Der findes ikke en skabelon, som alle kan følge, siger han.

Efterhånden som det blev klart, hvor mange hindringer, der blev lagt i vejen, har de fleste vurderet, at det blev for usikkert

FREDDIE SLOTH-LISBJERG, FORMAND, TANDLÆGEFORENINGEN

Usikkerhed om økonomien

Når så få har valgt at træde ud, er det primært usikkerheden om økonomien, der har været afgørende, mener Freddie Sloth-Lisbjerg, formand for Tandlægeforeningen. Han er ikke overrasket over, at stort set alle klinikejere er landet på beslutningen om at blive under loven indtil videre – til trods for vreden og protesterne i foråret.

- Efterhånden som det stod klart, hvor mange hindringer, der blev lagt i vejen, har de fleste vurderet, at det var for risikabelt økonomisk. Måden, som loven er skruet sammen på, gør det simpelthen svært at melde sig ud. Og da tvivlen om dækningen af patientskadeerstatninger kom oven i, blev det dråben for mange, tror jeg. Ikke fordi, der laves særlig mange patientskader, men usikkerheden blev samlet set for stor, siger formanden.  

Særloven er lanceret som en midlertidig ordning, indtil indenrigs- og sundhedsminister Ellen Trane Nørby i løbet af næste år forventer at kunne fremsætte forslag om en ny model for voksentandplejen.

Tandlægeforeningen er sammen med en række andre organisationer, institutioner mv. med i et dialog- og inddragelsesforum, der skal rådgive den tværministerielle arbejdsgruppe, der forestår arbejdet.

Læs også:

Ministeriel arbejdsgruppe pynter på tandsundheden