Dansk forskningsnyt:

Visdomstænder er et vigtigt led i aldersbestemmelse

Visdomstand

En ung asylansøger dukker op uden identifikationspapirer, og det er afgørende for den videre sagsbehandling at få oplyst, om personen er over eller under 18 år. Dette kræver en retsmedicinsk undersøgelse, og et vigtigt led heri er vurdering af visdomstændernes udviklingsstadie.

Tandlægerne Sara Arge og Niels Dyrgaard Jensen, Retsmedicinsk Afdeling, Københavns Universitet, har foretaget en retrospektiv tværsnitsundersøgelse af sammenhængen mellem visdomstændernes udviklingsstadie og den kronologiske alder i en dansk population.

Undersøgelsen er baseret på vurdering af panoramaoptagelser fra 1.302 personer (ca. 50 af hvert køn i hver aldersgruppe fra 13 til 25 år). I alt blev 5.158 visdomstænder vurderet. 100 optagelser blev undersøgt flere gange med henblik på bestemmelse af registreringernes reproducerbarhed. Udviklingsstadiet blev registreret på en skala fra 1 til 10, hvor 10 repræsenterer en færdigdannet tand.

Resultaterne viste, at visdomstænderne udvikles hurtigere i overkæben end i underkæben, at udviklingen sker hurtigere hos mænd end hos kvinder, og at den mesiale rod på underkæbevisdomstænderne udvikles hurtigere end den distale. Der var høj grad af overensstemmelse mellem registreringerne, både når de blev foretaget af to forskellige undersøgere, og når den samme undersøger registrerede ved to forskellige lejligheder (kappa-værdier 0,86-0,95).

Forfatterne konkluderer, at databasen er velegnet som referencemateriale ved fremtidige aldersbestemmelser. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Retsmedicinsk Afdeling ved Københavns Universitet og de odontologiske institutter i Aarhus og København.

Visdomstænderne udvikles hurtigere i overkæben end i underkæben, og udviklingen sker hurtigere hos mænd end hos kvinder

Arge S, Boldsen JL, Wenzel A, Holmstrup P, Jensen ND, Lynnerup N. Third molar development in a contemporary Danish 13-25 year old population. Forensic Sci Int 2018;289:12-7.