Guide:

15 trin til behandling af intern resorption

Få overblik over behandling af interne rodresorptioner med denne 15 trins guide, som er baseret på en kasuistik.

Intern resorption
Tekst: LARS BJØRNDAL, LEKTOR, DR.ODONT., PH.D., VIBE RUD, TANDLÆGE & MERETE MARKVART, ADJUNKT, PH.D.

Guiden er udarbejdet på baggrund af en kasuistik om behandling af interne rodresorptioner: Behandling af interne rodresorptioner
 

Diagnostik og samtykke

1. Diagnostik på enoral røntgen har vist, at der ses tydelig translucent ”udposning” af rodkanalen.

2. CBCT foreligger med henblik på 3-d-diagnosticering af evt. perforation, særligt i facio-lingvalt aspekt.

3. En vurdering af progression af resorption er ikke nødvendig – de skal altid behandles.

4. Sensibilitetstest kan både være positiv eller negativ.

5. Patienten skal give samtykke til, at der iværksættes en behandling, som ikke har lige så god prognose som en konventionel rodbehandling.

 

Behandling

6. Da tanden ofte har vitalitet apikalt for den interne resorption inklusive vitalt væv i resorptionslakunen, skal der altid foretages lokal bedøvelse uanset resultatet af vitalitetstest.

7. Etablering af aseptisk arbejdsfelt.

8. Ved aktiv læsion (= blødning fra dels resorptionskavitet, dels rodkanal) påbegyndes konventionel rodbehandling (kanalbehandling, fordi rodkanal er bakterielt inficeret).

9. Kontroller omhyggeligt, at file kan komme til endeligt rodmål forbi den interne resorption, og udfør mekanisk udrensning apikalt.

10. Anvend mellemseanceindlæg med calciumhydroxid med henblik på at opnå koagulering af det resorptive væv – gentag eventuelt.

11. Ved oplukning til tanden uden blødning gennemføres punkt 9, alternativt anvendes et jodindlæg i stedet for calciumhydroxid (som i kasuistikken på side 748).

12. Uanset om der er blødning eller ej, benyt omhyggeligt aktiv skylning med natriumhypoklorit (fx med ultralyd eller guttaperkapoint), så skyllevæske kommer i tiltænkt kontakt med resorptionskaviteten.

13. Rodfyldning med flydende guttaperka, evt. modificeret teknik med indledende placering af afklippet kold masterpoint apikalt for resorptionskaviteten.

14. Ved diagnosticering af kommunikation fra resorptionen til den marginale knogle kan blødning være vanskelig at kontrollere, og der anvendes en calciumsilicatcement (MTA, BioDentine eller Portland cement) for at lukke perforationen og udfylde resorptionskaviteten.
 

Kontrol

15. Efter rodfyldning forsynes tanden med sufficient koronal forsegling. Patienten indkaldes til kontrol efter et år.