Internationalt forskningsnyt:

Keramiske onlays er langtidsholdbare

Australske forskere har udgivet en systematisk oversigt om langtidsresultaterne ved behandling med keramiske onlays. Oversigten er baseret på 21 tidligere publicerede prospektive eller retrospektive undersøgelser med tilsammen mere end 1.500 restaureringer, som blev observeret i 2-15 år.

I undersøgelser med mellemlange observationstider (2-5 år) fandt man overlevelsesrater på 91-100 %, mens overlevelsesraterne var lidt dårligere i studier med mere end fem års observationstid (71-98,5 %). Den hyppigste årsag til behandlingssvigt var fraktur af tand og/eller restaurering. Med tiden blev også observeret en række mindre alvorlige fejl ved restaureringerne, især kantmisfarvning og svigtende kanttilslutning; men det var kun i få tilfælde, at disse defekter var uacceptable.

Risikoen for behandlingssvigt var størst, hvis den okklusale godstykkelse var < 2 mm. Desuden var prognosen generelt dårligere, hvis den restaurerede tand var avital eller lå langt tilbage i tandrækken, eller hvis patienten var bruksist. Derimod havde sammensætningen af de keramiske materialer og bindingssystemerne ingen væsentlig betydning for langtidsholdbarheden.

Forfatterne konkluderer, at de kliniske resultater med keramiske onlays er acceptable.

I undersøgelser med mellemlange observationstider (2-5 år) fandt man overlevelsesrater på 91-100 %

Kommentar

Klaus Gotfredsen, professor, odont.dr., lic.odont.
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

– Et interessant studie, der definerer et keramisk onlay som enhver keramisk restaurering, hvor mindst en cuspis overdækkes. De inkluderede studier er primært retrospektive og med ganske kort observationstid; men et prospektivt studie af van Dijken og Hasselrot skiller sig ud fra de øvrige ved at have op til 15 års observationstid og inkluderer 121 patienter, hvilket er klart det største af de 21 studier. Overlevelsen af de keramiske onlays var i dette studie på 75,9 % efter i gennemsnit 12,6 års observation, hvilket må siges at være acceptabelt.

Fordelen ved de keramiske onlays er i forhold til kroner, at de er mindre invasive i præparationen; men i forhold til direkte fremstillede kompositte plastfyldninger/onlays er det hyppigt nødvendigt at fjerne lidt mere tandsubstans. Prognostisk synes keramiske onlays lidt dårligere end helkeramiske kroner og lidt bedre end kompositte onlays, men forskellene er små. Overordnet kan siges, at der forefindes tilstrækkeligt med evidens for behandling med keramiske onlays i glaskeramik, og at dimensioneringen af onlayene er væsentligt for  overlevelsen af disse.

Abduo J, Sambrook J. Longevity of ceramic onlays: A systematic review. J Esthet Restor Dent 2018;30:193-215.