Dansk forskningsnyt:

Osteogenesis imperfecta giver sjældent problemer i tyggeapparatet

Osteogenesis (OI)
OI manifesterer sig i skelettet betydeligt varierende fra næsten asymptomatisk, mild OI til svær OI med deforme knogler. Røntgenbilleder af voksne med OI.
Foto: Shutterstock

Osteogenesis Imperfecta (OI) er en sjælden, arvelig bindevævssygdom, som medfører defekt syntese af collagen type 1. Patienter med OI har derfor skrøbelige knogler, der let frakturerer, og der ses også hyppigt væksthæmning, høretab og tanddannelsesforstyrrelser. Man regner med, at ca. 500 voksne danskere er ramt af OI. Da OI er en både smertefuld og invaliderende tilstand, er det rimeligt at antage, at disse patienter også kan lide af smertevoldende tilstande i ansigtsregionen En tværfaglig forskergruppe fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommunale Tandpleje har derfor foretaget en tværsnitsundersøgelse af 75 patienter med OI med særligt henblik på påvisning af malokklusioner og funktionsforstyrrelser i tyggeapparatet.

Resultaterne viste, at okklusionsafvigelser ofte forekom, og især mandibulært overbid og posteriort krydsbid var meget udbredt blandt de patienter, der var hårdest ramt af OI, og 44 % af de hårdest ramte angav, at de havde svært ved at tygge hårde fødeemner. Derimod var der kun få af patienterne, der havde objektive symptomer fra tyggemuskler og kæbeled. Patienternes psykosociale status var også bemærkelsesværdigt god, sygdommens alvorlighed taget i betragtning, idet kun få af dem klagede over smerter fra tyggemuskler og kæbeled eller udviste tegn på depression.

Forfatterne konkluderer, at patienter med OI er gode til at adaptere til de vanskelige forhold, de er underkastet.

Patienter med OI er gode til at adaptere til de vanskelige forhold, de er underkastet

Bendixen KH, Gjørup H, Baad-Hansen L, Hald JD, Harsløf T, Schmidt MH, Langdahl BKL, Haubek D. Temporomandibular disorders and psychosocial status in osteogenesis imperfecta – a cross-sectional study. BMC Oral Health 2018;18:35.doi.org/10.1186/s12903-018-0497-3.