Dansk forskningsnyt:

Nye tænder er ikke altid lykken

Selvom størstedelen af patienter var tilfredse med deres behandling efter protetisk rehabilitering i en undersøgelse fra Købehavns Universitet, så oplevede flere alligevel, at de følte sig dårligere stillet eller ingen effekt havde af behandilngen.

Tandprotese
Foto: Shutterstock

Forskere fra Odontologisk Institut, Københavns Universitet, har undersøgt, hvordan patienter vurderer deres orale tilstand før og efter protetisk rehabilitering.

75 patienter, der var blevet rehabiliteret med fastsiddende proteser (FP), og 58, der var blevet behandlet med aftagelige proteser (AP), besvarede tre forskellige spørgeskemaer, som vedrørte oral betinget livskvalitet, æstetik, tyggeevne og komfort før og 1-4 måneder efter behandling i instituttets studenterundervisning.

Patienterne var gennemgående godt tilfredse med behandlingen, idet der afhængigt af målemetoden var 53,8-87,1 %, som angav at opleve god effekt på de forskellige undersøgte parametre. Undersøgelsen viste dog også, at 5,6-12,3 % følte sig dårligere stillet på en eller flere parametre efter rehabiliteringen, og at 7,3-34,6 % hverken havde positiv eller negativ effekt af behandlingen.

Nærmere analyse viste, at sandsynligheden for et positivt resultat steg, hvis patienterne inden behandlingen havde haft forringet tyggeevne, mens sandsynligheden for et dårligt resultat steg, hvis patienten var ældre, og hvis det kun var tænder i kindtandsregionerne, der skulle erstattes.

Patienter, der var utilfredse med resultatet, angav typisk, at de efter behandling havde problemer med tygning, eller at udseendet ikke var tilfredsstillende. Derudover var behandling med AP associeret med ringe effekt i komfort.

Esben Øzhayat, spørgeskemaerne blev besvaret 1-4 måneder efter afsluttet behandling. Tror du, resultaterne havde været anderledes, hvis der var gået længere tid?

– Den patientrapporterede effekt ved behandling med AP kan være forsinket grundet en adaptationsperiode. Med en længere opfølgningstid kunne effekten have været større i denne gruppe.

Øzhayat E, Gotfredsen K. Patient-reported effect of oral rehabilitation. J Oral Rehabil 2019;46:369-76.