Debatindlæg:

Bevar faglighed og kvalitet i tandplejen – vi kan ikke være mere enige – og det gør vi så sandelig også i tandlægekæderne

Tandlægeforeningen er ude af trit med virkeligheden. Det skriver Anders Bjergegaard, administrerende direktør Godt Smil Tandlægerne, i et debatindlæg.

Anders Bjergegaard
Tekst: ANDERS BJERGEGAARD, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, GODT SMIL TANDLÆGERNE

Kære Tandlægeforening

Jeg har med nogen irritation, men også bedrøvelse læst jeres indlæg (Bevar faglighed og kvalitet i tandplejen om de fremtidige ejerskabsforhold på tandlægeområdet. Min irritation skyldes, at jeg oplever, at Tandlægeforeningen igen er ude af trit med den virkelighed, vi oplever i tandplejen.

Min bedrøvelse skyldes, at jeg læser indlægget som en nedvurdering af ikke bare vores medarbejdere i Godt Smil, men også tandlægerne i de øvrige kæder. I jeres indlæg advarer I mod erfaringerne fra udlandet med tandlægekæder og slutter af med, at tandlægeklinikker skal bygges på faglighed og patientsikkerhed og ikke penge og profit – underforstået at de små tandlægeklinikker er garanterne for det førstnævnte, og at vi store stygge tandlægekæder kun tænker på penge og profit.

På vegne af vores over 450 dygtige og dedikerede medarbejdere vil jeg hermed gerne bidrage til et reality-tjek!

Fagligheden og patientsikkerheden står ALTID øverst – og vil altid gøre det
I Godt Smil oplever vi en stærk tilgang af patienter. Vores patienttilfredshed ligger på over 93 %, og vi er faktisk også gode til at fastholde vores patienter. Vi har også ekstremt få sager i klagenævnet. Det er alt sammen noget, vi med rette kan være stolte af.

Det skyldes, at vores medarbejdere netop har fagligheden i orden og patienten i fokus. Fagligheden er også, hvad der står øverst på tandlægernes liste, når vi spørger til, hvad der er vigtigst for dem i dagligdagen. Det samme er jeg sikker på gør sig gældende for de fleste andre tandlæger i Danmark.

Vores tandlæger vil naturligvis – som jeg også tror, alle andre vil – gerne have en fornuftig indtjening. Men det sker ikke på bekostning af fagligheden. Vores unge tandlæger får derfor ekstra tid til behandlinger og til journalføring. Vores opgave som kæde er så at skabe optimale rammer for arbejdstilrettelæggelsen.

Vi investerer derfor rigtig mange penge i at udvikle vores medarbejdere og bygge på fagligheden. Samtidig har vi på klinikkerne fokus på ikke bare kvalitetssikring, men også at supervisere og coache vore medarbejdere.

Og NEJ – hverken vores ejere eller jeg blander os i det faglige. Vi ved udmærket godt, at både klinikejere og tandlæger ikke går på kompromis med fagligheden. At tænke andet er en nedvurdering af ikke bare tandlægerne i Godt Smil, men også alle de andre dygtige tandlæger, der er ansat i en tandlægekæde. Og vi bliver trods alt flere og flere.

Fagligheden er også, hvad der står øverst på tandlægernes liste, når vi spørger til, hvad der er vigtigst for dem i dagligdagen. Det samme er jeg sikker på gør sig gældende for de fleste andre tandlæger i Danmark

ANDERS BJERGEGAARD, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, GODT SMIL TANDLÆGERNE

Faglighed og profit er ikke modsatrettede størrelser, men hænger sammen
Tandlægeforeningen får det til at lyde som om, at kædernes fokus er penge og profit frem for faglighed, og at disse to ting er uforenlige størrelser. Det er en vildfarelse.

I Godt Smil arbejder vi på at skabe en rentabel forretning. Det gør vi af hensyn til vores ejere, men så sandelig også af hensyn til vores medarbejdere og vores patienter. Vi investerer hver måned rigtig mange penge i det nyeste udstyr og en kontinuerlig efteruddannelse og opkvalificering af vore medarbejdere. Det burde I også vide i Tandlægeforeningen, da vi jævnligt bruger jeres uddannelsesafdeling.

Det er nødvendigt at have en veldrevet virksomhed for at kunne investere, som vi gør. Det kan vi i Godt Smil, fordi vi er gode til at købe ind, billige i administration, skarpe til ledelse og har masser af dygtige medarbejdere hele vejen rundt.

En god økonomi er således en forudsætning – og ikke en hindring – for faglighed og kvalitetsudvikling.

Vi tiltrækker tandlæger ved at tilbyde faglige fællesskaber
I Godt Smil har vi ikke mangel på tandlæger, men vi skal på nogle klinikker gøre os umage for at tiltrække og fastholde tandlægerne. Nogle af de nye tandlæger, vi tiltrækker, kommer bl.a., fordi vi kan tilbyde et fagligt og kollegialt fællesskab og nogle rammer, der gør, at tandlægen kan fokusere på det faglige. Vi har lige nu ansat tandlæger, der vælger at pendle langt netop for at kunne være en del af noget større.

Vi giver også vores klinikker (og dermed tandlægerne) plads til at udvikle sig forskelligt. Lige nu er der eksempelvis klinikker, der arbejder med at tilbyde tandregulering til voksne, medens andre er ved at indføre nye behandlingsteknikker såsom computerbaseret kirurgi.

Nogle af de nye tandlæger, vi tiltrækker, kommer bl.a., fordi vi kan tilbyde et fagligt og kollegialt fællesskab og nogle rammer, der gør, at tandlægen kan fokusere på det faglige

ANDERS BJERGEGAARD, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, GODT SMIL TANDLÆGERNE

De nuværende ejerskabsforhold ER en udfordring
Tandlægeforeningen opfordrer til at fastholde den nuværende lovgivning omkring ejerskabsforhold. Den bagvedliggende frygt må være, at kæderne kommer og køber alle de små klinikker.

I Godt Smil køber vi ikke klinikker. Vores vækst er organisk. Vi bygger selv nye klinikker fra grunden og indretter og bemander dem på den måde, vi synes er den rigtige.

Men ejerskabsforholdene er ikke desto mindre en udfordring for tandsundheden og vil blive det i endnu større grad og særligt i yderområderne. For de unge tandlæger vil det faglige arbejde og den faglige udvikling og deres kollegaer. De ønsker ikke alt besværet med administration og personaleledelse. Det er klart de meldinger, som vi får fra vores partnere, og som gør, at vi må arbejde benhårdt på at skabe de optimale rammer også for vores klinikpartnere. Derfor bliver det et problem at finde klinikejere til de mindre klinikker i yderområderne.

Vi har set nøjagtig den samme udvikling inden for sundhedsområdet, hvor de praktiserende læger nærmest flygter fra de små klinikker, og yderområderne skriger på læger.

Så kære Tandlægeforening
Hvis I vil bevare fagligheden og kvaliteten – og sikre tandsundheden også i fremtiden og til alle patienter – så vågn op til virkeligheden. Det er ikke os i kæderne, der er problemet. ”Problemet” er, at de unge ambitiøse tandlæger vil udvikle sig fagligt og hellere vil bruge timerne med patienterne end på at være klinikejere. Og heldigvis for det vil jeg sige på patienternes vegne.

Læs hvad formand for Tandlægeforeningen Susanne Kleist svarer her.