Ny viden:

Tandbørstning redder menneskeliv på traumecenter

En million dollars sparet og 16 menneskeliv reddet på et amerikansk hospital, efter man har indført strikt mundhygiejneprotokol.

Tandbørste
Foto: Shutterstock

På et amerikansk hospital for alvorligt tilskadekomne har man forsøgt at nedbringe antallet af hospitalserhvervede pneumonier (HP) ved at indføre en strikt mundhygiejneprotokol.

Programmet indebærer, at indlagte patienter, der selv er i stand til at børste tænder, får udleveret tandbørste og tandpasta og bliver instrueret i at børste tænder fire gange dagligt i mindst to minutter, mens patienter, der ikke kan gennemføre tandbørstning, får udført professionel tandbørstning fire gange i døgnet i mindst to minutter. Patienter i respirator får udført tandbørstning med tilkoblet sug samt skylning med klorhexidin seks gange i døgnet.

Programmet blev evalueret ved sammenligning af forekomsten af HP blandt indlagte patienter i perioden november-maj 2015-2016 (n = 215) med samme periode året før (inden programmet blev sat i gang) (n = 202).

Antallet af HP faldt fra 52 i 2014-2015 til 26 i 2015-2016 (P < 0,001), og samtidig faldt antallet af dødsfald som følge af HP fra 20 til fire (P = 0,037).

I USA regner man med, at hvert tilfælde af HP koster ca. 40.000 dollars og forlænger patienternes indlæggelse med 7-9 dage.

Forfatterne konkluderer, at det er lykkedes at redde 16 menneskeliv og spare ca. en million dollars ved at opprioritere den relativt enkle, men oversete intervention: tandbørstning.

Warren C, Medei MK, Wood B et L. A nurse-driven oral care protocol to reduce hospital-acquired pneumonia. Am J Nursing 2019;119:44-51.