Dansk forskningsnyt:

Høj patienttilfredshed ved behandling med broer og implantater

Patienter oplever lige stor tilfredshed ved behandling med broer og implantater, lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Enkeltimplantat 1200Px 0

Patienter, der mangler 1-3 tænder, bliver som regel glade for den protetiske erstatning, uanset om der er tale om en implantatunderstøttet enkelttandskrone eller en mindre bro. Det er hovedkonklusionen på en undersøgelse, som forskere ved Odontologisk Institut, Københavns Universitet, har offentliggjort.

I undersøgelsen indgik 34 patienter, som blev behandlet med broer, og 34, som blev behandlet med implantater. De to grupper var matchet med hensyn til køn (22 kvinder, 12 mænd), alder (gennemsnit 56 år), tandtabets lokalisering (11 i æstetisk zone, 23 i mastikatorisk zone) og antal tænder, der skulle erstattes (30 med én tand, tre med to tænder og én med tre tænder).

Alle patienter blev behandlet i afdelingens studenterundervisning, og de udfyldte spørgeskemaer om oral sundhedsrelateret livskvalitet før behandlingen og en måned efter behandlingens afslutning.

Patienterne havde forholdsvis få gener inden behandlingen (8,7-10,1 på en skala fra 0-56), og efter behandlingen faldt scoren yderligere til 4,3 i implantatgruppen og 6,1 i brogruppen. I alt var der 75 % af patienterne, der havde lavere score (dvs. højere livskvalitet) efter behandlingen end før.

Forfatterne konkluderer, at forbedringen i livskvalitet er beskeden, men klinisk relevant, og at forbedringen er ens i de to grupper. De anbefaler derfor, at man fokuserer på de relevante tænders kliniske status og prognose samt på mulige komplikationer snarere end på patienttilfredsheden, når man beslutter sig til, om en manglende tand skal erstattes med implantat eller bro.

Øzhayat EB, Gotfredsen K. Patient-reported effect in patients receiving implant or tooth-supported fixed prosthesis. J Oral Rehabil 2019; doi: 10.1111/joor.12880. [Epub ahead of print]