Dansk forskningsnyt:

Myokardieinfarkt i familien øger risiko for parodontitis

En nordamerikansk forskergruppe, der også omfatter en dansk tandlæge, har undersøgt, om det forøger risiko for parodontitis, hvis en eller begge forældre har haft myokardieinfarkt (MI).

Myokardieinfarkt (MI)

Parodontitis og hjerte-kar-sygdomme har mange fælles risikofaktorer som f.eks. rygning, diabetes, alder, lav socioøkonomisk status og genetiske faktorer. En nordamerikansk forskergruppe, der bl.a. tæller den danske professor Bjørn Steffensen (Tufts University, Boston), har derfor undersøgt, om det forøger en persons risiko for at få parodontitis, hvis en eller begge forældre har haft myokardieinfarkt (MI).

Til formålet blev der udtrukket data fra en omfattende prospektiv kohorteundersøgelse, hvor der i mere end 20 år er blevet indsamlet genetiske og sundhedsmæssige oplysninger, herunder selvrapporteret forekomst af parodontitis, vedrørende en stor gruppe kvinder, der ved projektets start var > 45 år gamle. I de aktuelle undersøgelser indgik data vedrørende næsten 20.000 kvinder, hvoraf 12,9 % oplyste, at der havde været MI i den nærmeste familie.

Størst risiko havde rygere med MI i familien

Resultaterne viste, at sammenlignet med ikke-rygere uden MI i familien havde ikke-rygere med MI i familien en forøget risiko for parodontitis (relativ risiko 1,2), og rygere uden MI i familien havde lidt større risiko (1,3). Størst risiko havde rygere med MI i familien (1,5), og en separat klinisk undersøgelse viste desuden, at personer i denne gruppe havde sværere grader af parodontitis end de øvrige undergrupper. Indtil videre er det dog uklart, hvorfor personer med MI i familien ser ud til at have forøget risiko for parodontitis.

Yu YH, Doucette-Stamm L, Rogus J, Moss K, Zee RYL, Steffensen B, Ridker PM, Buring JE, Offenbacher S, Kornman K, Chasman DI. Family history of MI, smoking, and risk of periodontal disease. J Dent Res 2018;97:1106-13.