Ny viden:

Cementen er det svage led ved keramiske restaureringer

Forskere ved Niom i Oslo har i laboratoriet undersøgt bindingen mellem dentin, resincement og keramiske materialer.

Cement

Forskere ved Niom i Oslo har i laboratoriet undersøgt bindingen mellem dentin, resincement og keramiske materialer. Prøvelegemer med zirconia eller disilikatkeram cementeret til dentin ved hjælp af resincement blev udsat for belastning indtil brud, og brudfladerne blev derefter nøjere undersøgt i stereomikroskop.

De fleste brud skete internt i cementen, og det næsthyppigste brudsted var overgangen mellem cementen og bondingmaterialet. Derimod forekom der ikke brud på overgangen mellem bonding og dentin.

Forfatterne konkluderer, at styrken af bindingen mellem dentin og bondingmateriale er høj, og at cementeringsmaterialet er det svage led i processen.

Sagen MA, Kvam K, Ruyter EI et al. Debonding mechanism of zirconia and lithium disilicate resin cemented to dentin. Acta Biomater Odont Scand 2019 [Epub ahead of print].