Folketingsvalg:

Skal andre end tandlæger kunne eje en tandlægeklinik?

Er det kun tandlæger, der skal kunne eje en tandklinik? Eller bør ejerskabsbetingelserne lempes? Få overblik over, hvad partierne mener.

Ejerskab tandklinik

Søren Søfelt, Klaus Riskær Partiet
– Der er fordele ved, at man ikke skal drive en virksomhed, men i stedet kan koncentrere sig om tandlægearbejde. Det faglige ansvar skal ligge hos en tandlæge ligesom en lægeklinik, men hvorvidt tandlægen også skal eje den, skal jeg ikke kunne sige. 
Læs interviewet "7 skarpe til Søren Søfelt"

 

Pernille Schnoor, Alternativet 
– Det vigtigste er patientsikkerheden og kvaliteten – at det er dygtige tandlæger og tandplejere, der har med patienterne at gøre. Man kunne måske løsne lidt op, som man har gjort på apotekerområdet, men det er ikke noget, vi har taget endeligt stilling til. 
Læs interviewet "8 skarpe til Pernille Schnoor"

 

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti
– Allerede i dag er der et miskmask med opkøbte klinikker, som jeg ikke bryder mig om. Så vi skal se på, hvordan ejerforholdene skal være. Jeg er ligeglad med, hvem der ejer, men vi kan se, at der bliver spekuleret i tandsundhed, og så bliver patientens data en vare, der sælges. Som udgangspunkt skal tandlægerne have stor indflydelse.
Læs interviewet "8 skarpe til Liselott Blixt"

 

Lotte Rod, Radikale
– Det er et farligt spørgsmål! Det er vigtigt, at faglighed og kvalitet er drivkraften bag de beslutninger, der træffes. Vi mener ikke, at man skal åbne op for ejerskabet, da vi frygter, at det bliver kommercielle interesser, der bliver styrende. Det kan have den konsekvens, at man som patient fx skal frygte unødvendige behandlinger, fordi øget omsætning sættes over faglighed. Tandpleje skal være en sundhedsydelse – ikke en pengemaskine. Men vi vil gerne kigge på, hvordan vi kan få mere konkurrence og stordriftsfordele.
Læs interviewet "8 skarpe til Lotte Rod"

 

Kirsten Normann, SF
– Det er vi overhovedet ikke vilde med! Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at vi ikke ender med, at kapitalfonde får overtaget. De er kun interesserede i fortjeneste – ikke i tandsundhed. Vi har også set de første eksempler på, at de opererer med måltal for fx parodontitis og cariesbehandlinger, hvilket vidner om, at der bliver overbehandlet for at tjene penge. Det kan vi slet ikke acceptere! Man skal som patient kunne stole på, at tandlægen anbefaler én den bedste behandling.
Læs interviewet "8 skarpe til Kirsten Normann"

 

Jane Heitmann, Venstre
– Det har vi ikke taget stilling til endnu. Konkurrencestyrelsen har anbefalet det, så det er bestemt en diskussion værd. Vi er gået ind i forhandlingerne med åbent sind – også omkring ejerskabsstruktur. 
Læs interviewet "8 skarpe til Jane Heitman"

 

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet
– Vi har intet imod private ejerskaber, men har en bekymring ift. kapitalfonde. Det er ikke sikkert, at det vil efterlade noget positivt, fordi deres formål er at malke penge ud af en investering. Det synes jeg ikke, at sundhedsvæsenet egner sig godt til.
Læs interviewet "8 skarpe til Flemming Møller Mortensen"

 

Annette Skov Andersson, Nye Borgerlige
– Vi ønsker en øget decentralisering helt generelt af Danmark, som vil styrke yderområderne. Det håber vi vil øge lysten hos tandlæger til at slå sig ned der. Vi har tillid til, at markedet vil regulere behovet.
Læs interviewet "7 skarpe til Annette Skov Andersen"

Peder Hvelplund, Enhedslisten
– Det er vigtigt at fastholde et skarpt sundhedsfokus, så vi mener ikke, at ejerskabsreglerne skal ændres. Vi er bekymrede for kapitalfonde, der primært har fokus på at drive forretning frem for en sundhedsfaglig klinik. Faren er, at der er øget fokus på bundlinjen, og det kan være med til at øge uligheden.
Læs interviewet "8 skarpe til Peder Hvelplund"

 

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance
– Ja, fagligheden og ikke ejerskabet er det vigtigste. Klinikejere driver i dag en privat praksis, hvor det også handler om at tjene penge og lave profit. Jeg har tillid til, at tandlæger lever op til lægeløftet og har en faglig stolthed, men det er mindre vigtigt, hvem der ejer klinikken. 
Læs interviewet "8 skarpe til May-Britt Kattrup"

 

Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne
– Ja, det vil grundlæggende være vores indstilling. Det kunne fx være tandlæger, der uddanner sig i en mere administrativ retning. Vi er åbne for alternative løsninger, men det er vigtigt at fastholde patientrettighederne, så vi sikrer en høj kvalitet. Men vi er ikke ideologisk fastlåst på at bevare strukturen, hvor en tandlæge ejer klinikken. 
Læs interviewet "7 skarpe til Marianne Karlsmose"

Emner