Internationalt forskningsnyt:

Jo større biopsi, desto bedre diagnostik af oral cancer

Excisionsbiopsi er bedre end incisionsbiopsi, når man skal diagnosticere oral cancer og svær dysplasi, lyder det fra australske forskere.

Biopsi i mundhulen

Carcinomer i Mundslimhinden kan forudgås af tilstande som leukoplakier eller erytroplakier. Det er derfor relevant at tage biopsi fra læsioner med potentiale for malignudvikling for at få diagnosticeret eventuel udvikling af malignitet. Det ville både diagnostisk og terapeutisk være mest hensigtsmæssigt at foretage excision af hele læsionen; men hvis læsionen er meget stor, er det ikke muligt at fjerne den i sin helhed uden at forårsage betydelige skader på tilgrænsende væv.

Man vælger derfor ofte at tage incisionsbiopsi af et begrænset område af læsionen med risiko for ikke at opdage malignitet uden for biopsiområdet.

Excisionsbiopsi er bedre til diagnostik af svær dysplasi og cancer

Australske forskere har foretaget en retrospektiv histologisk undersøgelse af 31 orale læsioner med malignt potentiale (22 non-homogene leukoplakier, seks homogene leukoplakier og tre erytroplakier), hvor der først var taget incisionsbiopsi og senere blev foretaget excisionsbiopsi med laserteknik. Ved vurdering af incisionsbiopsierne blev læsionerne diagnosticeret som enten verrukøs hyperplasi (n = 2), let dysplasi (n = 11), moderat dysplasi (n = 3) eller svær dysplasi (n = 15). Altså alvorlige, men ikke maligne tilstande. Ved vurdering af excisionsbiopsierne viste 14 af læsionerne (45 %) sig at have en alvorligere diagnose end ved incisionsbiopsierne. Det drejede sig om fem tilfælde, hvor graden af dysplasi var sværere end først antaget, og ni tilfælde, hvor der blev konstateret cancer.

Forfatterne konkluderer, at excisionsbiopsi er bedre til diagnostik af svær dysplasi og cancer end konventionel incisionsbiopsi.

Camilla Kragelund, lektor, ph.d.
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

- Hvornår og hvorfra der skal tages biopsi, er afgørende for korrekt behandling (fortsat observation eller excision). Vurderingen baseres på klinikerens erfaring, risikofaktorer hos patienten, kliniske manifestationer samt tidligere biopsier. I ovennævnte studie er der en forsinkelse mellem den initiale biopsi og excisionen på 12-891 dage (i gennemsnit 158 dage), og det kan ikke udelukkes, at læsionerne har udviklet sig i perioden. Der er ikke lavet statistik på betydningen af forsinkelsen, og livsstilsfaktorer indgår heller ikke i analyserne. Det er værd at notere sig, at alvorlighedsgraden i excisionen ikke var øget hos 55 % af patienterne.

- Undersøgelser fra Rigshospitalet og Tandlægeskolen i København har for mange år siden vist lignende interessante resultater efter excision med kniv. Anvendelse af laser ved excision af store læsioner kan have fordele, men det essentielle for diagnostikken er ikke laseranvendelsen, men at hele læsionen kan undersøges histologisk. Det kan være problematisk at vurdere resektionskanten ved laserkirurgi, da varmen ødelægger vævets struktur, hvilket kan umuliggøre histologisk vurdering. Hvorvidt excision af store læsioner altid er indiceret, diskuteres imidlertid stadig; men excision af disse forandringer er en specialistopgave.

Vu J, Coleman HG, Palme CEet al. Diagnostic utility of micro-surgical carbon-dioxide laser excision of oral potentially malignant lesions (OPMLs) vs incisional biopsy: a retrospective histopathological review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018; https://doi.org/10.1016/j. oooo.2018.12.010 listopgave.