Ny viden:

Gamle med dårlig tandstatus kan aspirere farlige bakterier

Japanske forskere har påvist sammenhæng mellem ældre med dårlig tandstatus og risikoen for at aspirere farlige bakterier, herunder den livstruende infektion pneumoni.

Ældre hånd

Vi synker alle dagligt et stort antal orale mikroorganismer. De ender i mavesækken, hvor de hurtigt inaktiveres af saltsyren og dermed ikke kan give anledning til helbredsproblemer. Men mange ældre har svækkede hoste- og svælgreflekser og kan i stedet komme til at aspirere mikroorganismerne. I lungerne kan disse organismer forårsage pneumoni, som er en af de hyppigste dødsårsager hos ældre.

Japanske forskere har ved hjælp af rRNA-teknologi undersøgt mikrofloraen på tungen hos 506 selvhjulpne ældre i alderen 70-80 år og identificeret 730 forskellige arter. Ved netværksanalyse kunne man desuden påvise to forskellige hyppigt forekommende mikrobiomtyper, hvoraf den ene indeholdt en række bakterier, der ofte er associeret med pneumoni med dødelig udgang hos svækkede ældre (Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius og Streptococcus parasanguinis).

Nærmere analyse viste, at denne farlige bakteriecocktail især fandtes hos ældre med få egne tænder, dårlig mundhygiejne og høj carieserfaring. I den samme gruppe var der desuden høj forekomst af gærsvampe, bl.a. i relation til aftagelige proteser, og gærsvampe optræder også ofte i forbindelse med aspirationspneumoni hos ældre. Forfatterne understreger, at ældre medborgere med dårlig tandstatus er i risikogruppe for at udvikle livstruende pneumoni.