Ny viden:

Toleddede ætsbroer holder længe

Toleddede ætsbroer er langtidsholdbare behandlinger til erstatning af manglende fortænder i over- eller underkæbe. Det konkluderer ny australsk undersøgelse.

Ætsbro

Det er ikke længere rimeligt at betragte toleddede ætsbroer som midlertidige løsninger til erstatning af manglende incisiver. En ny australsk undersøgelse bekræfter, at ætsbroer bestående af én støttetand og ét ekstensionsled er særdeles langtidsholdbare behandlinger.

Undersøgelsen er en retrospektiv opfølgning af 206 toleddede ætsbroer i fortandsregionerne, som blev fremstillet i perioden 1992-2012. Patienterne havde på behandlingstidspunktet en gennemsnitsalder på ca. 35 år, og behandlingerne kunne følges i op til 21 år. Femårsoverlevelsen var 98 %, 10-årsoverlevelsen var 97,2 %, og 95,1 % af de broer, der kunne følges i 12 til 21 år, havde overlevet frem til undersøgelsestidspunktet. Alle broerne var under præparationen blevet forsynet med støttefurer; men antallet og placeringen af disse havde ingen betydning for broernes overlevelse. Heller ikke patienternes alder eller køn havde betydning for behandlingsresultatet.

Forfatterne konkluderer, at toleddede ætsbroer er langtidsholdbare behandlinger til erstatning af manglende fortænder i over- eller underkæbe.

Abuzar M, Locke J, Burt G et al. Longevity of anterior resin-bonded bridges: survival rates of two tooth preparation designs. Aust Dent J 2018; doi: 10.1111/adj.12612