Folketingsvalg:

Skal det være billigere at gå til tandlæge?

Danskerne betaler i dag omkring 80 % af tandlægeregningen selv. Vi har spurgt politikerne, om det skal være billigere at gå til tandlæge – og hvordan?

Tandlægeregning
Tekst: ANNE BURLUND & LOUISE BOLVIG HANSEN / Illustration: MIKKEL HENSSEL

Søren Søfelt, Klaus Riskær Partiet
– Ja! Det forebyggende eftersyn skal være gratis, og tandbehandlinger, der er sygdomsforebyggende og derfor vigtige for den generelle sundhed, skal der være større tilskud til. Men kosmetisk udskiftning m.v. skal man selv betale. 
Læs interviewet "7 skarpe til Søren Søfelt"

 

Pernille Schnoor, Alternativet 
– Ja! Jeg synes det er ærgerligt, at der ikke er flere tilbud til folk, som ikke har råd. Folk kan fx ikke længere gå ind på tandlægeskolerne og få gratis tandbehandling. Det kan have en stor betydning for ens følelse af at være en del af samfundet, hvis man fx har mistet sine tænder. Der skal være et sted, man kan gå hen, hvis man har store eller ekstraordinære udgifter til behandlingen af sine tænder. Vi synes også, der skal åbnes op for mere konkurrence, da Konkurrencestyrelsen har meldt ud, at jo mere konkurrence der er, jo bedre mulighed for, at priserne ikke er så høje. 
Læs interviewet "8 skarpe til Pernille Schnoor"

 

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti
– For nogle skal det være billigere. Men vi har ikke lagt os fast på, hvornår det offentlige skal betale, og hvornår man selv skal. Jeg kan ikke forstå den negative tanke mange har ift. gebis – hvis man ikke har mange penge, må det vigtigste da være at få tænder i munden. Hvis man vil have en bedre tandstandard, må man selv betale. Sådan er det også på handicapområdet.
Læs interviewet "8 skarpe til Liselott Blixt"

 

Lotte Rod, Radikale
– Ja! Det er uretfærdigt, at der er så stor brugerbetaling hos tandlægen. Det vigtigste er derfor, at vi tager politisk ansvar for at gøre brugerbetalingen langt mere retfærdig end i dag.
Læs interviewet "8 skarpe til Lotte Rod"

 

Kirsten Normann, SF
– Ja, det skal det, for brugerbetaling på tandbehandling skaber ulighed. Vi har i vores finanslovsforslag afsat 1,5 mia. kr. til at udfase brugerbetalingen frem mod 2025. Det giver ikke mening, at området ikke er ligestillet med anden sundhed.
Læs interviewet "8 skarpe til Kirsten Normann"

 

Jane Heitmann, Venstre
– Det skal ikke være dyrere at gå til tandlæge i hvert fald. Det ville være fantastisk, hvis det kan blive billigere, men udgangspunktet må være, at det ikke skal være dyrere. 
Læs interviewet "8 skarpe til Jane Heitman"

 

 

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet
– I den ideelle verden, ja. Men jeg ved ikke, hvor mange penge, vi har at gøre godt med. Jeg så personligt gerne, at kontrol og tandrensning – altså forebyggelse – var helt gratis for hele befolkningen. Så vil man komme ud over, at mange frygter, at det er dyrt. Det flugter godt med den socialdemokratiske tankegang omkring forebyggelse.
Læs interviewet "8 skarpe til Flemming Møller Mortensen"

 

– Det må gerne være billigere, hvis der kommer konkurrence, men det skal ikke finansieres yderligere over skatten. Vi vil dog gerne diskutere det yderligere.
Læs interviewet "7 skarpe til Annette Skov Andersen"

Peder Hvelplund, Enhedslisten
– Ja! Tandlægeområdet skal ind under den offentlige sygesikring. Det vil koste 7,4 mia. kr. om året at fjerne brugerbetalingen helt – det er vores langsigtede mål, som vi har finansieret i vores sundhedsudspil. Det er helt urimeligt, at der er forskel på, om man knækker en tand eller brækker et ben. Der ligger også en stor gevinst i at forebygge frem for at helbrede, da det mindsker udgifter i sundhedsvæsenet.
Læs interviewet "8 skarpe til Peder Hvelplund"

 

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance
– Vi vil arbejde for at give udvalgte grupper skattebetalt tandpleje, nemlig kronikere og ulykkes- og sygdomsramte. 
Læs interviewet "8 skarpe til May-Britt Kattrup"

 

 

Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne
– Ja, det er gået den forkerte vej på brugerbetalingen. Vi skal kigge på prioriteringen i vores samfund. Nogle partier vil gerne give mange skattelettelser, men vi synes, der er noget at rette op på i vores kernevelfærd – fx sundhedsvæsenet. Når regeringen har 6 mia. kr. til en sundhedsreform, synes vi, at pengene skal bruges på reelt indhold og forbedringer i stedet for på strukturændringer som nedlæggelse af regionerne. Vi skal have lighed i sundhed i centrum – både geografisk og socialt. 
Læs interviewet "7 skarpe til Marianne Karlsmose"