Dansk forskningsnyt:

Ny app giver mere effektiv tandbørstning

En mundhygiejne-app, der giver oplysninger om tandbørstningens effektvitet og tid, viser lovende resultateter.

App tandbørstning
Foto: Shutterstock

Der findes mere end 30.000 apps, som har til formål at overvåge og regulere vores sundhedsadfærd; men kun i meget få tilfælde er effekten af applikationerne undersøgt videnskabeligt. Den danske professor Lone Schou (National University of Singapore) har sammen med en britisk kollega gennemført den første randomiserede kontrollerede undersøgelse af en mundhygiejne-app. Det drejer sig om en sensor, der kan monteres på patientens tandbørste og via smartphonen give oplysning om tandbørstningens effektivitet og den tid, der er brugt på tandbørstningen.

I undersøgelsen deltog 104 frivillige forsøgspersoner, der alle fik skriftlig information om hensigtsmæssig mundhygiejneadfærd. De 53 personer i testgruppen fik desuden udleveret sensoren, app’en og instruktioner i brug af disse. Alle deltagere fik registreret plak (full mouth plaque scores) ved forsøgets start samt to og fire uger senere. I løbet af de fire uger blev plakscoren i testgruppen reduceret fra 40,12 % til 11,67 %, mens reduktionen i kontrolgruppen var mere beskeden: fra 29,06 % til 20,49 %. 41 af personerne i testgruppen besvarede et spørgeskema efter forsøgets afslutning, og 34 gav udstyret bedømmelsen ”loved it”. Nogle af deltagerne angav desuden, at app’en havde lært dem at vinkle tandbørsten korrekt og at lade tandbørstningen vare to minutter.

Forfatterne konkluderer, at app’en har potentiale til at forbedre befolkningens tandsundhed, og at den kan anvendes til indsamling af data i fremtidige studier.

Kay E, Schou L. A randomized controlled trial of a smartphone application for improving oral hygiene. Br Dent J 2019;226:508-11.