Dansk forskningsnyt:

Tandlægestuderende opnår bedre resultater med roterende file end med håndfile

Roterende Nikkel-Titanium-file medfører kortere arbejdstid og bedre kvalitet af færdige rodfyldninger, viser ny ex vivo-undersøgelse.

File

Roterende nikkel-titanium-file har i løbet af de seneste år vundet stor udbredelse i forbindelse med mekanisk udrensning af rodkanaler, og en ny ex vivo-undersøgelse fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet tyder på, at brug af Ni-Ti-file både medfører kortere arbejdstid og bedre kvalitet af de færdige rodfyldninger end brug af traditionelle håndfile af rustfrit stål.

Fire tandlægestuderende udførte mekanisk udrensning og rodfyldning på i alt 80 ekstraherede enrodede tænder. Hver studerende behandlede fem tænder med hvert af fire forskellige udrensningssystemer (et med håndholdte stålfile samt tre forskellige roterende Ni-Ti-systemer). Rækkefølgen af behandlingerne var underlagt et rotationsprincip, så en eventuel læringskurve ikke fik indflydelse på resultaterne. Tætheden af rodfyldningerne blev vurderet på røntgenoptagelser i to planer, og det viste sig, at der var signifikant færre tilfredsstillende rodfyldninger efter udrensning med stålfile end med Ni-Ti-file. Derimod var der ingen forskel på de tre NiTi-systemer. Den samlede arbejdstid var signifikant længere ved brug af håndholdte stålfile, og blandt de maskindrevne Ni-Ti-file var arbejdstiden signifikant kortere ved systemer med få file.

Undersøgelsen viste endvidere, at de studerende i løbet af forsøgsperioden blev både hurtigere og dygtigere til at udføre procedurerne.

Jungnickel L, Kruse C, Vaeth M, Kirkevang LL. Quality aspects of ex vivo root canal treatments done by undergraduate dental students using four different endodontic treatment systems. Acta Odont Scand 2018;76:169-74.