Ny viden:

Tvivlsom kvalitet af mundhygiejneapps

Der findes 1.075 apps, som er viet til mundhygiejne, men de mangler kvalitet og indeholder generelt misvisende informationer. Forfattere anbefaler øget faglig indsats og retningslinjer, der kan sikre bedre kvalitet.

Telefon
Foto: Shutterstock

Siden de første apps til mobiltelefoner så dagens lys i 2008, er markedet for apps eksploderet, og i dag findes der mere end 6 millioner tilgængelige apps, som kan dække næsten ethvert tænkeligt behov. De 18-24-årige bruger i gennemsnit 93,5 timer om måneden på apps, og selv om forbruget er mere behersket i de ældre aldersgrupper, må man regne med, at befolkningen henter en betydelig del af sine informationer fra apps.

Der findes over 100.000 apps, som omhandler sundhed og sygdom, og britiske forskere har ved søgning fundet 1.075 apps, som er viet til mundhygiejne. Nærmere analyse af de 20 mest populære mundhygiejneapps viste, at de var relativt nye (efter 2015) og enten gratis eller meget billige (i omegnen af 25 kr.). Ingen af appsene var dog udviklet af personer med odontologisk ekspertise, kvaliteten var gennemgående lav, og der forekom hyppigt direkte misvisende informationer. Disse fund stemmer overens med, at der kun findes én odontologisk app på den liste, som det britiske National Health Service fører over kvalitetsgodkendte sundhedsapps.

Forfatterne konkluderer, at gode sundhedsapps kan være til stor gavn for mange patientgrupper, men at der er behov for bedre evaluering af tandsundhedsapps. De anbefaler en øget faglig indsats og udarbejdelse af retningslinjer, der kan sikre kvaliteten og det fagligtteoretiske indhold af apps, der vedrører tandsundhed.

Parker K, Bharmal RV, Sharif MO. The availability and characteristics of patient-focused oral hygiene apps. Brit Dent J 2019;226:600-4.