Ansigtssmerte er ikke kun smerte

Sanseperception fra ansigtshuden er flerdimensionel, og derfor bør de eksisterende protokoller til undersøgelse af ansigtssmerter suppleres med registrering af behagelige og ubehagelige sanseoplevelser. Det konkluderer et nyt studie.

Ansigtssmerte
Foto: Shutterstock

Fysiske påvirkninger kan afhængigt af omstændighederne være behagelige, ubehagelige eller smertefulde. Smertefulde stimuli er pr. definition ubehagelige, men ubehagelige stimuli er ikke nødvendigvis smertefulde.

Hidtidige undersøgelser af somatosensoriske forhold i ansigtsregionen har mest fokuseret på smerte, mens ubehagelige og især behagelige berøringer, som opfattes via særlige C-taktile afferente nervefibre, er mangelfuldt belyst. En ny klinisk undersøgelse udført på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, råder imidlertid bod på denne mangel.

20 sunde og raske, frivillige forsøgspersoner (kvinder i alderen 19-34 år) blev udsat for forskellige standardiserede stimuli på ansigtshuden i regio infraorbitalis: Termisk påvirkning (0-50 °C), nålestik (8-512 mN), taktil påvirkning (0,25-512 mN), berøring med vatpinde og gedehårspensler, vibrationer og tryk. Forsøgspersonerne angav på en skala fra 0 til 100, i hvor høj grad, de fandt hvert enkelt stimulus behageligt, ubehageligt eller smertefuldt.

Ved termisk påvirkning fandt man forskellige tærskelværdier for de tre sanseoplevelser (behagelig 28,2 °C; ubehagelig 22,6 °C; smerte 19,5 °C); men i øvrigt var der ofte glidende overgang eller decideret overlap mellem behagelige og ubehagelige sansninger.

Det var med de anvendte metoder ikke muligt at udløse ubehag, uden at der også var et element af smerte til stede, og både smerte og ubehag steg signifikant ved øget kraft på nålestikkene (P < 0,011). Blandt de behagelige stimuli fandt forsøgspersonerne gedehårspenslen mere behagelig end vatpinden (P = 0,015).

Forfatterne konkluderer, at sanseperception fra ansigtshuden er flerdimensionel, og at de eksisterende protokoller til undersøgelse af ansigtssmerter bør suppleres med registrering af behagelige og ubehagelige sanseoplevelser.