Dansk forskningsnyt:

Candida-arter påvist i intakt biofilm fra carieslæsioner

Forskere fra Aarhus Universitet har for første gang demonstreret, hvordan Candida-arter placerer sig i biofilm fra carieslæsioner.

Candida-arter

Halvdelen af befolkningen har Candida eller andre gærsvampe i mundhulen. De fleste forbinder nok mest Candida med slimhindelæsioner; men svampene kan også isoleres fra carieslæsioner, og nu har forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet med ny teknik for første gang demonstreret, hvordan Candida-arter placerer sig i biofilm fra disse læsioner.

16 humane tænder (syv med rodcaries og ni med okklusalcaries) blev umiddelbart efter indiceret ekstraktion fikseret og afkalket, og der blev fremstillet tynde snit, som blev farvet med prober for bakterier, gærsvampe, streptokokker og Candida-arter ved hjælp af fluorescens in situ-hybridisering (FISH).

Der blev påvist Candida-arter ( C. albicans eller C. dubliniensis ) i biofilm fra fire rodcarieslæsioner og tre okklusale carieslæsioner. Gærsvampene optrådte både som enkelte celler og som mindre kolonier; men i mange tilfælde udgjorde de en betydelig del af biomassen, enten som hyfer i netværk med bakterier i hele biofilmens tykkelse eller som centrale elementer af majskolbestrukturer i overfladen af biofilmen sammen med streptokokker.

Forfatterne konkluderer, at Candida-arter regelmæssigt optræder i mikrofloraen ved caries, og at de danner blandede kolonier med bakterier.

Dige I, Nyvad B. Candida species in intact in vivo biofilm from carious lesions. Arch Oral Biol 2019;101:142-6.