Internationalt forskningsnyt:

Begrænset effekt af kuldebehandling efter amotio

At kulde hjælper mod smerter er et gammelt husråd, men det videnskabelig belæg for kuldebehandling er begrænset, siger brasilianske forskere.

Kuldebehandling
Foto: Shutterstock

Kuldebehandling i form af ispose eller kolde omslag er et gammelt husråd til lindring af ubehag efter operative indgreb i mundhulen. Det videnskabelige belæg for behandlingen er dog relativt begrænset. Brasilianske forskere har netop offentliggjort en kritisk oversigt og meta-analyse vedrørende effekten af kuldebehandling på smerte, hævelse og trismus efter operativ fjernelse af retinerede tredjemolarer.

Analysen omfatter seks randomiserede kontrollerede undersøgelser med tilsammen 231 patienter. I alle undersøgelser blev kuldebehandling kombineret med indgift af analgetika, og doseringen af kuldebehandlingen varierede fra undersøgelse til undersøgelse.

Resultaterne viste en lille, men signifikant reduktion i smerteintensitet hos patienter, der havde fået kuldebehandling. Derimod var der ingen forskel på test- og placebogrupper med hensyn til trismus og hævelse.

Kommentar

DIREKTØR, PROFESSOR, DR.MED. ET
LIC.TECHN. LARS ARENDT-NIELSEN

Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet – Alle kender situationen, hvor fodboldspilleren eller bokseren behandles med en ispose efter en akut skade – med den forventning at det hæmmer smerten og reducerer hævelse/inflammation. En reduktion af vævstemperaturen kan medføre temperaturafhængig vasokonstriktion, reduceret energiomsætning, ændret mikrovaskulær permabilitet, reduceret excitabilitet af smertereceptorerne samt en reduktion af nerveledningshastigheden. Så effekten på de forskellige parametre afhænger af, hvor langt ned man kan få temperaturen. En kortvarig applikation vil således kun have en meget superficiel effekt på smertereceptorernes excitabilitet. En kortvarig kraftig kuldestimulation (med is) er imidlertid i stand til at provokere hjernens descenderende smerteinhibitoriske baner – som derved kan medføre en vis smertehæmning i det tidsrum, isposen appliceres (fænomenet pain-inhibits-pain).

PROFESSOR, DR.ODONT.
SIMON STORGAARD JENSEN

- Odontologisk Institut, Københavns Universitet – På de kirurgiske afdelinger på tandlægeskolerne i København og Aarhus fremgår det af de skriftlige postoperative vejledninger, at intermitterende applikation af en kold pakning på kinden i operationssiden evt. vil kunne reducere postoperative gener de første dage efter operationen. Vejledningerne ligger således på linje med konklusionen på nærværende systematiske oversigt og meta-analyse. Samtidig må det understreges, at kold pakning kun er et blandt mange præ-, per- og postoperative tiltag, der evt. kan reducere patientens postoperative gener. Disse omfatter bl.a. grundig skriftlig og mundtlig information, rolig professionel atmosfære på klinikken, sufficient dækkende lokalanalgesi, skånsom kirurgisk teknik, forebyggende smertestillende medicinering med NSAID evt. kombineret med paracetamol 1-2 dage postoperativt, evt. glukokortikoid ved større indgreb samt begrænset fysisk aktivitet 1-2 dage postoperativt.

do Nascimento-Júnior EM, dos Santos GMS, Mendes MLT et al. Cryotherapy in reducing pain, trismus, and facial swelling after third-molar surgery. Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Am Dent Assoc 2019;150:269-77.