Dansk forskningsnyt:

Afvigende mikrobiom hos patienter med parodontitis og levercirrose

Mikrobiomet hos patienter med både parodontitis og levercirrose adskiller sig væsentlig fra det, man normalt finder hos parodotitispatienter og raske individer.

Pochemåler

Tidligere danske undersøgelser har påvist, at parodontitis er meget udbredt blandt patienter med levercirrose, og at risikoen for at dø af levercirrose er dobbelt så høj, hvis patienterne samtidig har parodontitis.

Forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Københavns Universitet har nu foretaget en omfattende analyse af det subgingivale mikrobiom hos 21 patienter med både cirrose og parodontitis.

Mikrobiomet adskilte sig væsentligt fra det, man normalt finder ved parodontitis, idet bakterierne i det røde kompleks (Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia og Treponema denticola) kun optrådte sporadisk og i lave antal. Derimod var floraen domineret af bakterier fra rækkerne Firmicutes, Actinobacteria og Bacteroidetes, der normalt optræder som ikke-patogene kommensaler.

Forskerne konkluderer, at det subgingivale mikrobiom hos patienter med kombinationen parodontitis og levercirrose har en unik sammensætning, der hverken ligner mikrobiomerne hos parodontitispatienter uden cirrose eller hos raske individer.

En forklaring herpå kunne ifølge forfatterne være, at patienternes svækkede immunsystem har medført en dysbiotisk tilstand, hvor bakterier, der normalt er uskadelige, bliver patogene. Forfatterne understreger desuden vigtigheden af at overvåge den orale sundhedstilstand hos patienter med levercirrose.

Jensen A, Grønkjær LL, Holmstrup P, Vilstrup H, Kilian M. Unique subgingival microbiota associated with periodontitis in cirrhosis patients. Scientific Reports 2018;8:10718.