Dansk forskningsnyt:

Rygere har forøget cariesrisiko – snusbrugere har ikke

Selvom der er mange helbredsrisici forbundet med snus, så er cariestilvæksten ikke større hos snusbrugere, fastslår prospektiv undersøgelse fra Malmø og Københavns Universitet.

snus
Foto: Shutterstock

Salg af snus er forbudt i Danmark, men tilladt i Norge og Sverige, hvor denne form for tobaksnydelse har vundet stor udbredelse, især blandt unge mænd.

Der er mange helbredsrisici forbundet med brug af snus: cancer, blodpropper, præmatur fødsel, orale slimhindelæsioner, gingivaretraktioner m.m. Men ifølge en ny prospektiv undersøgelse, som forskere fra universiteterne i København og Malmö har gennemført, har snusbrugere ikke forøget risiko for caries.

1.295 19-årige personer fra det sydlige Sverige blev udspurgt om deres tobaksvaner og undersøgt klinisk og radiologisk for carieserfaring (DFS). Tre år senere kunne 982 (75,8 %) af dem genundersøges og cariestilvæksten beregnes. 21,4 % af de unge kvinder og 16,1 % af mændene var rygere, mens 12,8 % af mændene og kun 0,9 % af kvinderne brugte snus.

Cariestilvæksten var signifikant større hos rygerne end hos personer uden tobaksforbrug (relativ risiko 1,5; P < 0,001), mens dette ikke var tilfældet for snusbrugerne (relativ risiko 0,8; P > 0,05).

Forfatterne påpeger, at svensk snus har et højt pH (7,8-8,5), og at dette kan være en forklaring på den lave cariestilvækst. Men de understreger også, at tandplejepersonale fortsat bør medvirke aktivt til at nedbringe befolkningens tobaksforbrug – med eller uden røg.

Petterson GH, Twetman S. Tobacco use and caries increment in young adults: a prospective observational study. BMC Res Notes 2019;12:218: https://doi.org/10.1186/s13104019-4253-9.