Internationalt forskningsnyt:

Mindre gingivitis ved anti-inflammatorisk kost

Nyt tysk studie viser, at anti-inflammatorisk kost har en klinisk relevant effekt på gingivitis. Dansk forsker vurderer, at tandlæger i fremtiden skal kunne rådgive om kost fx for at styrke behandlingen af parodontal inflammation.

Kost
Foto: Shutterstock

Tyske forskere har i en randomiseret kontrolleret undersøgelse påvist, at anti-inflammatorisk kost kan påvirke den udbredte inflammatoriske tilstand gingivitis.

I undersøgelsen indgik 30 unge voksne personer, som blev inddelt i en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe. Kontrolgruppen fortsatte i forsøgsperioden med deres normale, vesteuropæiske kost, mens forsøgsgruppen skiftede til en anti-inflammatorisk kost, som var rig på grøntsager, frugt og omega 3-fedtsyrer, men fattig på animalske proteiner, transfedtsyrer og raffinerede kulhydrater.

Forsøgsgruppen skulle bl.a. hver dag indtage C-vitamin (fx kiwi), D-vitamin (15 minutters sol eller en tablet med 25 μg), antioxidanter (fx bær, grøn te, kaffe uden mælk), fibre (frugt, grove grøntsager, klid) og nitratholdige planter (fx spinat, rødbede).

Begge grupper opretholdt deres normale mundhygiejne, men afstod dog i forsøgsperioden fra approksimal rengøring.

Efter fire uger kunne man registrere et lige stort fald i plakindeks i de to grupper, men ingen kvalitative forskelle i mikrobiomets sammensætning.

Gingivalindekset (Løe & Silness) faldt også i begge grupper, men signifikant mere i forsøgsgruppen (slutværdi 0,61 vs. 0,74; P = 0,03).

Desuden steg D-vitaminkoncentrationen i blodet hos forsøgsgruppen, og som en ekstra bonus tabte de sig i gennemsnit 1,5 kg i løbet af de fire uger.

Forfatterne konkluderer, at den anti-inflammatoriske kost havde en klinisk relevant effekt på personernes gingivitis, og anbefaler praktiserende kolleger at inddrage kostrådgivning i behandlingen af gingivitis.

Kommentar

PH.D. Christian Damgaard
Odontologisk Institut, Købehavns Universitet

– Denne undersøgelse er overordnet velgennemført, men begrænser sig til gingivitis, hvorfor man bør være varsom med at overføre resultaterne til parodontitis og andre inflammationssygdomme i mundhulen.

Forskerne har med sammensætningen af den anti-inflammatoriske kost valgt at justere på flere samtidige variabler, hvilket på den ene side kan være med til at gøre interventionen virkelighedsnær, men på den anden side kan vanskeliggøre vægtningen af interventionens enkelte variabler.

I litteraturen er det veletableret, at et højt kalorieindtag i sig selv kan virke pro-inflammatorisk. Det er derfor væsentligt, at den anti-inflammatoriske kost medførte, at forsøgsgruppen gennemsnitligt indtog færre kalorier end kontrolgruppen. Dette understreges af, at deltagerne i forsøgsgruppen på blot fire uger gennemsnitlig tabte 1,5 kg.

Som tandlæger er vi vant til at kostrådgive i forhold til caries og erosioner. På baggrund af fremtidige undersøgelser, som det nærværende, virker det naturligt, at vi også skal kunne rådgive om kost med henblik på at styrke vores behandling af patienter med parodontal inflammation samt at mindske risikoen for systemiske sygdomme som diabetes via kostrådgivning.

Woelber JP, Gärtner M, Breuninger L et al. The influence of an antiinflammatory diet on gingivitis. A randomized controlled trial. J Clin Periodontol 2019;46:481-90.