Dansk forskningsnyt:

Minimal effekt af kuldebehandling efter amotio

Kuldebehandling har minimal indlfydelse på patientens smerter efter amotio, vurderer forskere fra de kæbekirurgiske afdeliger på Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet.

Kuldebehandling
Foto: Shutterstock

Kuldebehandling anvendes hyppigt efter kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben; men der er stor variation i metoden og varigheden af kuldebehandlingen.

Forskere fra de kæbekirurgiske afdelinger på Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet har i en systematisk oversigtsartikel undersøgt, om kuldebehandling havde indflydelse på hævelse, smerte, trismus og livskvalitet efter kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben.

Ved litteratursøgning i elektroniske databaser blev der identificeret 37 artikler. Seks randomiserede kontrollerede studier med lav eller uklar risiko for bias opfyldte inklusionskriterierne.

Resultaterne viste, at intermitterende kuldebehandling i 30 minutter på 1. postoperative dag medførte statistisk signifikant reduktion af hævelse, smerte og trismus sammenlignet med ingen kuldebehandling. Patienttilfredsheden var statistisk signifikant forøget ved kuldebehandling sammenlignet med ingen kuldebehandling. Intermitterende kuldebehandling syntes at have større effekt på hævelse, smerte og trismus end kontinuerlig kuldebehandling.

Forfatterne vurderer, at kuldebehandling synes at have minimal indflydelse på postoperativ hævelse, smerte, trismus og umiddelbar livskvalitet efter kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben. Imidlertid var de inkluderede studier inhomogene i studiedesign, evalueringsmetoder samt varighed og type af kuldebehandling. '

Der er således behov for flere randomiserede kontrollerede undersøgelser med ensartede undersøgelsesmetoder og større patientmateriale, før effekten af kuldebehandling efter kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben kan klarlægges endeligt.

Larsen MK, Kofod T, Starch-Jensen T. Therapeutic efficacy of cryotherapy on facial swelling, pain, trismus and quality of life after surgical removal of mandibular third molars: A systematic review. J Oral Rehabil. 2019;46:563-73.