Dansk forskningsnyt:

CBCT er velegnet til diagnostik af resorption af andenmolar i overkæben forårsaget af visdomstanden

CBCT bør kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at den bidrager med ny indsigt, som kan påvirke behandlingsplanen og dermed gavne patienten. Og det kan være tilfældet ved diagnostik af resportion af andenmolar i overkæben, vurderer forskere fra Aarhus Universtet.

Retinerede visdomstænder bør fjernes, hvis de giver anledning til irreversibel patologisk forandring som fx cystedannelse eller skader på nabotanden i form af resorption eller marginalt knogletab.

I overkæben kan det imidlertid være vanskeligt at konstatere sådanne forandringer på en panoramaoptagelse (PAN), fordi sinus maxillaris, os zygomaticum og andenmolar kan blive projiceret ind over det interessante område. Det kunne derfor være relevant at inddrage CBCT i diagnostikken; men da denne metode indebærer større stråledosis og desuden er meget dyr og tidskrævende, bør den kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at den bidrager med ny indsigt, som kan påvirke behandlingsplanen og dermed gavne patienten.

Forskere ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, har derfor foretaget en sammenligning af PAN og CBCT ved diagnostik af patologiske forandringer i relation til retinerede visdomstænder i overkæben.

I undersøgelsen indgik PAN og CBCT af 120 visdomstænder fra 93 patienter. I alle tilfælde var der højst tre måneder mellem de to optagelser. Alle optagelser blev vurderet af fire undersøgere, som først så på panoramaoptagelserne og mindst en måned senere på CBCT’erne.

Resultaterne viste, at der var god overensstemmelse (> 80 %) mellem de to metoder, når det drejede sig om marginalt knogletab. Derimod var det ikke muligt med sikkerhed at forudsige resorptioner på CBCT ud fra PAN, og resorptionerne blev desuden vurderet som mere alvorlige på CBCT end på PAN.

Forfatterne konkluderer, at CBCT er indiceret, hvis der ønskes en vurdering af resorptioner på andenmolar i overkæben, da dette muligvis vil ændre den efterfølgende behandling.

Hermann L, Wenzel A, Schropp L, Matzen LH. Marginal bone loss and resorption of second molars related to maxillary third molars in panoramic images compared with CBCT. Dentomaxillofac Radiol 2019;48:20180313. doi: 10.1259/dmfr.20180313.