Internationalt forskningsnyt:

Av, min ryg...

Det kan være fysisk belastende at være tandlæge, og der er et stort behov for råd og vejledning. Desværre er forskningen på dette område utilstrækkelig, vurderer forskergruppe fra Californien, som alligevel fremhæver tendenser i tidligere undersøgelser.

Rygsmerter

Det er  fysisk belastende at arbejde som tandlæge, tandplejer eller klinikassistent. Akavede arbejdsstillinger, hyppigt gentagne bevægelser og statisk arbejde gør, at omkring to tredjedele af os får muskuloskeletale problemer i nakken, skuldrene eller lænden.

Der er stort behov for råd og vejledning i at forebygge eller lindre disse lidelser; men desværre er der ikke megen hjælp at hente i forskningen.

En forskergruppe fra Californien har publiceret en systematisk oversigt, som er baseret på 34 tidligere undersøgelser, heraf 17 interventionsstudier.

Generelt finder forskerne, at kvaliteten af undersøgelserne er så dårlig, at der ikke kan drages valide konklusioner; men der kan dog fremhæves visse tendenser i materialet:

• Fysisk træning er gavnlig. Risikoen for muskelsmerter mindskes, hvis man er i god fysisk form, og fysisk træning er også et vigtigt led i rehabiliteringen.

• Ergonomi hjælper. Professionel vejledning i ændring af arbejdsstillinger og indarbejdelse af rutinemæssige strækøvelser lindrer symptomerne.

• Man skal ikke gå ned på grejet. Brug af lupbriller kan forbedre arbejdsstillingen, og det kan lette på smerterne i skuldrene, hvis man anvender ergonomiske håndinstrumenter, som er lette og har greb med større diameter.

Kommentar

Lektor Gitte Hansen Fredslund
Fysioterapeutuddannelsen, UC SYD, Esbjerg

– Langt de fleste medarbejdere i tandplejen (tandlæger, klinikassistenter og tandplejere) vil kunne nikke genkendende til smerter i en eller flere af følgende kropsregioner: lænd, nakke og skuldre.

Ovenstående artikel bekræfter også en meget høj prævalens af smerter i bevægeapparatet og giver som mulig begrundelse medarbejdernes ensidigt gentagne arbejde med statisk belastning af skuldre, lænd og nakke.

Selv om de artikler, ovenstående review bygger på, anses som værende af utilstrækkelig kvalitet, fremhæves der alligevel nogle tendenser, såsom at fysisk træning, ergonomi og ergonomiske instrumenter og lupbriller i nogle tilfælde kan forebygge eller afhjælpe muskel-skelet-besvær (MSB).

Reviewet argumenterer for, at fysisk træning er gavnlig for at afhjælpe MSB, hvilket stemmer godt overens med anden veldokumenteret forskning, lavet på andre jobgrupper med lignende belastninger i form af ensidigt gentaget arbejde.

Forskning viser, at 2-6 min daglig træning fem gange ugentligt i form af specifikke styrkeøvelser viser statistisk signifikant smertereduktion i nakke og skuldre hos medarbejdere med ensidigt gentaget arbejde, fx kontoransatte og medarbejdere ansat i tandplejen.

Fire specifikke nakke- og skulderøvelser med elastik (Lateral raise, Reverse flies, Front raise og Shrugs i form af 2 x 15 repetitioner maks.) blev anvendt i artiklen af Fredslund et al.

Ydermere viser forskning, at ergonomien har betydning for MSB, hvor anbefalingen herfra lyder ”den næste stilling er den bedste".

Roll SC, Tung KD, Chang H et al. Prevention and rehabilitation of musculoskeletal disorders in oral health care professionals. A systematic review. J Am Dent Assoc 2019;150:489-502.