Ny viden:

Smalle implantater er gode nok

Anvender du smallere implantater, kan du mindske behovet for knogleopbygning, lyder foreløbig konklusion fra ny amerikansk undersøgelse.

Smalle implantater

Mange klinikere er tilbøjelige til at vælge så bredt et implantat som muligt ud fra en forestilling om, at smalle implantater ikke holder helt så godt. En ny amerikansk undersøgelse tyder imidlertid på, at denne frygt er ubegrundet.

I en klinisk prospektiv randomiseret undersøgelse fik 47 patienter hver indsat et implantat til erstatning af en mistet incisiv, hjørnetand eller præmolar i over- eller underkæbe. 24 patienter fik indsat et implantat af standarddiameter på 4,1 mm, mens 23 fik indsat et smalt implantat med diameteren 3,3 mm.

12 måneder efter at implantaterne var blevet belastede, fandt man 100 % implantatoverlevelse i begge grupper. Knogletabet omkring implantaterne var signifikant mindre i gruppen med smalle implantater (0,27 mm mod 0,48 mm, P = 0,02). Der var ingen forskel på grupperne med hensyn til gingival retraktion eller patienttilfredshed.

Forfatterne betegner resultaterne som lovende og antyder, at generel anvendelse af smallere implantater kan mindske behovet for knogleopbygning. De understreger dog behovet for yderligere undersøgelser med flere patienter og længere observationstider.

Ghazal SS, Huynh-Ba G, Aghaloo T et al. A randomized controlled multicenter clinical study evaluating crestal bone level change of narrow-diameter versus standard-diameter Ti-Zr implants for single tooth replacement in anterior and premolar region. Int J Oral Maxillofac Implants 2019;34:708-18.