Ny viden:

Selektiv ekskavering nedsætter succesraten for plastfyldninger i primære tænder

Der er lidt større risiko for fyldningssvigt efter selektiv ekskavering, konkluderer brasilianske forskere. Du kan dog rolig fortsætte med proceduren, lyder det fra selvsamme forskere, da evidensstyrken er beskeden.

Selektiv ekskavering

Der kan være flere gode grunde til at foretage selektiv ekskavering frem for fuldstændig ekskavering ved behandling af dybe læsioner i primære tænder:

Man undgår pulpaeksponering og dermed også mere komplekse behandlinger som pulpotomi eller pulpektomi; derved reduceres behandlingstiden og -omkostningerne, og desuden er der tendens til, at pulpotomerede tænder fældes hurtigere end tænder, der er selektivt ekskaverede.

Ulempen kan være dårligere retention af den plastfyldning, tanden efterfølgende forsynes med.

Brasilianske forskere har publiceret en systematisk oversigt med meta-analyse, som er baseret på fire tidligere offentliggjorte undersøgelser vedrørende holdbarheden af plastfyldninger i primære tænder efter selektiv eller fuldstændig ekskavering.

Resultaterne tyder på, at der er en lidt større risiko for fyldningssvigt efter selektiv ekskavering (odds ratio 1,75); men evidensstyrken er beskeden, og forfatterne finder på det grundlag ikke belæg for at fraråde selektiv ekskavering, da de kliniske fordele ved denne behandling er betydelige.

Pedrotti D, Cavalheiro CP, Casagrande L et al. Does selective carious tissue removal of soft dentin increase the restorative failure rate risk in primary teeth? Systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc 2019;150:582-90.