Alsidig forsker præmieret med Zendium Prisen

Forsker Irene Dige vinder Zendium prisen for sin forskning i tandbelægningernes struktur, sammensætning og funktion in vivo.

Irene Dige

Hun er praktiserende tandlæge, underviser, studieleder og forsker. For blot at nævne en håndfuld af Irene Diges beskæftigelsesområder.

Den travle odontolog kan nu også kalde sig for prisvinder efter at være blevet præmieret med Zendium Prisen for sin strukturbiologiske forskning i tandbelægningernes struktur, sammensætning og funktion in vivo.

– Flere af de tidligere modtagere af prisen er virkelig dygtige fagfolk, hvis arbejde jeg ser op til. Jeg er meget stolt og glad, det er en stor ære at blive en del af den gruppe, og det er helt sikkert motiverende for min fortsatte forskning på området, siger Irene Dige.

Den aarhusianske odontolog har som en af de første i verden udforsket bakteriers identitet og rumlige fordeling under biofilmdannelse på naturlige tandoverflader og i carieslæsioner ved hjælp af konfokal laserscanning-mikroskopi og fluorescensmærkningsteknikker.

Som noget unikt tillader kombinationen af disse teknikker undersøgelse af intakte biofilm, uden relationen til bakteriernes oprindelige miljø ødelægges.

Denne fordel har Irene Dige blandt andet udnyttet til at karakterisere pH-landskaber og strukturelle forskelle i bakteriesammensætningen i forskellige økonicher af biofilm på sunde og carierede tænder.

Irene Diges studier peger fx på, at Actinomyces arter foretrækker et næringsfattigt miljø dybt i bakteriebelægningen, mens andre arter som Candida og Veillonella spp. trives bedst i overfladen af bakteriebelægningerne, hvor der er stabil tilførsel af let fermenterbart kulhydrat.

Ligeledes har Irene Dige med sin forskning påvist, at mutans streptokokker i modsætning til laktobaciller og bifidobakterier typisk koloniserer yderst i kaviterede carieslæsioner.

Disse strukturbiologiske fund underbygges af hendes parallelle observationer af horisontale pH-gradienter i dentale biofilm.

Irene Diges videnskabelige studier bidrager således med innovativ viden til forståelsen af tandbelægningernes økologi i relation til sundhed og sygdom. Fænomener, som vi ikke umiddelbart kan forklare ved hjælp af klassiske molekylærbiologiske studier og studier af mikrobiomets metabolom.

– Opdagelserne kan hjælpe til med bedre at forstå og på længere sigt potentielt hæmme dannelsen af biofilm og gøre den mindre skadelig. Der er tale om grundforskning, så der er et stykke vej at gå endnu, men der er helt sikkert basis for yderligere forskning på området, fortæller Irene Dige.