Dansk forskningsnyt:

CBCT: Bevægelsesartefakter forstyrrer diagnostikken

Det kan ske, at patienter bevæger hovedet under en CBCT-optagelse, og optagelsen derfor må tages om. Indbygget korrektion i udstyret kan imidlertid have en positiv inflydelse på billedkvalitet og præcision, vurderer forskere fra Aarhus Universitet.

Hvis patienten bevæger hovedet under eksponeringen ved CBCT, kan der opstå bevægelsesartefakter, som ofte forringer billedkvaliteten så meget, at optagelsen må tages om.

Dermed fordobles den strålebelastning, patienten udsættes for.

En del producenter har derfor indarbejdet en korrektion for ufrivillige bevægelser i udstyrets algoritmer med henblik på at forbedre billedkvaliteten.

Forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, har gennemført en blindet ex vivo -undersøgelse med det formål at klarlægge betydningen af bevægelsesartefakter og korrektion herfor på den diagnostiske præcision af CBCT-optagelser af kæberne.

Fra humant kadavermateriale blev udvalgt kæber med 77 tandrødder fordelt på 45 tænder.

Kæberne blev monteret på et robothoved, der kunne simulere tre bevægelser: nik, siderotation og rystelse. CBCT blev foretaget med fem forskellige slags udstyr, hvoraf to havde indbygget bevægelseskorrektion.

Tre observatører aflæste, om optagelserne var brugbare, og undersøgte rødderne for periapikale forandringer. Facitlisten for forekomst af periapikale læsioner blev etableret ved efterfølgende histopatologisk undersøgelse.

Ved brug af udstyr uden bevægelseskorrektion sås især ved nikke- og rystebevægelser en høj andel af optagelser, som var ubrugelige på grund af artefakter (22-62 %). Denne andel var nedsat ved udstyr med indbygget korrektion (18-34 %).

Den diagnostiske sensitivitet var ligeledes stærkt nedsat ved nikke- og rystebevægelser på udstyr uden korrektion, mens sensitiviteten på udstyr med korrektion lå på niveau med kontrolværdier uden bevægelser.

Forfatterne konkluderer, at den diagnostiske præcision af CBCT blev signifikant forringet som følge af bevægelsesartefakter, og at indbygget korrektion for disse bevægelser havde en positiv indflydelse på billedkvalitet og diagnostisk præcision.

Spin-Neto R, Kruse C, Hermann L, Kirkevang L-L, Wenzel A. Impact of motion artefacts and motion-artefact correction on diagnostic accuracy of apical periodontitis in CBCT images: an ex vivo study in human cadavers. Int Endod J 2020;53:1275-88.