Dansk forskningsnyt:

Hoved-hals-cancer: Strålebehandling forringer oral funktion signifikant

Strålebehandling giver cancerpatienter gener i form af fonetiske problemer, tyggeproblemer og smagsforstyrrelser. Det konkluderer forskere fra Københavns Universitet.

Ca. 1.500 danskere rammes årligt af hoved-hals-cancer. En stor del af disse patienter har efterfølgende behov for oral rehabilitering.

Mulighederne for rehabilitering begrænses imidlertid af, at en stor del af patienterne får strålebehandling, så fx implantatindsættelse frarådes på grund af risiko for osteoradionekrose.

Forskere fra Odontologisk Institut (Københavns Universitet) og Rigshospitalet har i et tværsnitsstudie undersøgt orale funktioner, æstetik og livskvalitet efter rehabilitering hos 18 cancerpatienter og 18 køns- og aldersmatchede kontrolpatienter.

Seksten af cancerpatienterne blev behandlet kirurgisk, 12 af dem fik stråleterapi, og otte fik kemoterapi i kombination med stråling og/eller kirurgi.

10 af cancerpatienterne blev rehabiliteret med helproteser, mens de øvrige otte samt alle 18 i kontrolgruppen blev rehabiliteret med partielle proteser.

Når man tog højde for antallet af mistede tænder og typen af protetisk erstatning, var der ingen signifikant forskel på æstetik og livskvalitet imellem de to grupper.

Den orale funktion var derimod signifikant forringet på alle parametre i gruppen af cancerpatienter.

Typiske gener i denne gruppe var fonetiske problemer, tyggeproblemer og smagsforstyrrelser.

Forfatterne anfører, at en stor del af disse gener kan relateres til strålebehandlingen, idet trismus og hyposalivation er almindelige bivirkninger efter bestråling af hovedhals-regionen.

Fromm L, Gotfredsen K, Wessel I, Øzhayat EB. Oral healthrelated quality of life, oral aesthetics and oral function in head and neck cancer patients after oral rehabilitation. J Oral Rehabil 2019;46:738-46.