Dansk forskningsnyt:

Parodontitis forårsager dårlig ånde – og rygning forværrer tilstanden

Parodontitis har en direkte effekt på halitose, og tobaksrygning forværrer tilstanden yderligere. Det konkluderer brasilianske forskere i selskab med Gustavo Nascimento fra Aarhus Universitet.

Cigaretter
Foto: CAIMACANUL | DREAMSTIME.COM

Gustavo Nascimento fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet har sammen med forskere fra universitetet i Pelotas (Brasilien) undersøgt sammenhængen mellem parodontitis og halitose.

Data er udtrukket fra en kohorteundersøgelse af unge brasilianere, der på undersøgelsestidspunktet var omkring 30 år gamle (n = 471).

Parodontal status og forekomst af tungebelægninger blev registreret efter grundig klinisk undersøgelse, mens personerne selv rapporterede om rygevaner og forekomst af dårlig ånde.

Resultaterne viste, at personer med parodontitis havde næsten dobbelt så stor risiko for dårlig ånde som personer med sundt parodontium (RR = 1,90).

Risikoen forøgedes, hvis personerne var tobaksrygere, og for rygere med moderat til svær parodontitis var risikoen næsten seks gange så stor (RR = 5,84).

Forskerne konkluderer, at parodontitis har en kontrolleret direkte effekt på halitose, som ikke skyldes belægninger på tungen, og at tilstanden forværres af tobaksrygning.

Som mulige årsager hertil anføres, at tobaksrøg indeholder ildelugtende flygtige svovlforbindelser, at rygning kan forårsage hyposalivation, og at rygning påvirker udviklingen af parodontitis.

Silva MF, Nascimento GG, Leite FRM, Horta BL, Demarco FF. Periodontitis and self-reported halitosis among young adults from the 1982 Pelotas Birth Cohort. Oral Dis 2020;26:843-6.