Ny viden:

Smagsforstyrrelser er et tidligt tegn på COVID-19

Fire ud af fem patienter med COVID-19 oplever, at deres smagssans bliver påvirket under infektionen. Forskere har opstillet en række hypoteser for, hvordan SARS-CoV-2 virus kan tænkes at forårsage smagsforstyrrelser.

Covid-19
Foto: Shutterstock

Fire ud af fem patienter med COVID-19 oplever, at deres smagssans påvirkes under infektionen – enten i form af smagsforstyrrelser (dysgeusi) eller totalt tab af smagssansen (ageusi).

Symptomet optræder ofte meget tidligt i sygdomsforløbet, og det kan derfor være det første tegn på, at en i øvrigt symptomfri person kan være inficeret og dermed også smittefarlig.

Forskere fra USA og Skotland har opstillet en række hypoteser for, hvordan SARS-CoV-2 virus kan tænkes at forårsage smagsforstyrrelser:


  • SARS-CoV-2 virus trænger ind i epitelceller via ACE2-receptoren. Der er mange af disse receptorer i spytkirtelvæv, og når kirtelvævet inficeres, ændres spyttets mængde og sammensætning, og patientens smagsoplevelse ændres.
     
  • Der er også mange ACE2-receptorer i mundslimhinden, og det er tænkeligt, at infektion af disse celler med SARS-CoV-2 virus kan starte en inflammatorisk reaktion, hvor cytokiner som fx interferon kan forårsage celledød (apoptose) og dermed tab af smagsløg og ændret smagsoplevelse.
     
  • Lugtesansen er også ofte påvirket ved COVID-19, da smags- og lugtesans er tæt sammenknyttet. Det er derfor også en mulighed, at beskadigelse af det olfaktoriske epitel (der også er rigt på ACE2-receptorer) samtidig vil påvirke smagsoplevelsen.

Lozada-Nur F, Chainani-Wu N, Fortuna G, Sroussi H. Dysgeusia in COVID-19: Possible mechanisms and implications. Letter to the editor. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2020;13:344-6.