Tandlæger ordinerer mere antibiotika

Efter et markant fald i tandlægers ordination af antibiotika, så stiger forbruget nu igen. Det viser DANMAP-rapporten over antibiotikaforbruget i 2019. Rigtig ærgerligt, siger ekspert.

Antibiotika
Tekst: METTE WALLACH

Fra 2018 til 2019 steg antallet af antibiotika­recepter, som danske tandlæger udskrev, fra 27,8 pr. 1.000 indbygge­re til 28,8. Det viser se­neste DANMAP­-rapport, som er udarbejdet af DTU Fødevareinstitut­tet og Statens Serum Institut.


– Det er rigtig ærgerligt at se, at faldet, som vi så fra 2016­-2018, er bremset, si­ger Tove Larsen, lektor, ph.d. på Odon­tologisk Institut på KU.

For der har ellers været en god udvik­ling i antal recepter udskrevet af tand­læger siden 2016, hvor Sundhedsstyrel­sen udkom med De Nationale Kliniske Retningslinjer for brug af antibiotika ved tandlægebehandling.

Det er rigtig ærgerligt at se, at faldet, som vi så fra 2016­-2018, er bremset

TOVE LARSEN, LEKTOR, PH.D. PÅ ODON­TOLOGISK INSTITUT PÅ KU

Fra 2005 til 2014 steg antallet af anti­biotikarecepter, som danske tandlæger udskrev, med hele 24 %, og man var dengang oppe på 36,5 recepter pr. 1.000 indbyggere, hvilket gav Sundhedsstyrel­sen grund til at handle.

Og det virkede – for i 2018 var tallet nede på 27,8. Men nu er den tilsyneladende gal igen – eller hvad?

For tidligt at sige noget
Chefkonsulent i Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe ved Statens Serum Institut, Berit Müller­-Pebody, mener, at det er for tidligt at sige noget:

– Vi kan kun se en stigning fra 2018 til 2019, så det er for tidligt at kom­mentere, men SSI vil fortsætte med at monitorere udviklingen og informere samt støtte tandlægesektoren, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

Brug for nyt fokus
Og Tove Larsen er enig i, at man ikke kan afgøre, om udviklingen helt er vendt endnu.

– Faldet i årene efter 2016 skyldes højst sandsynligt fokusset på at ned­ bringe forbruget, og måske kræver det et gentaget fokus for at holde de gode vaner, siger hun.

Berit Müller­-Pebody pointerer videre, at ikke alle grupper af antibiotika er sti­gende.

– Det fortsatte fald i udskrivningen af recepter inden for macrolider: erythro­ mycin, roxithromycin og azithromycin viser, at tandlægerne stadig overholder den anbefalede behandling her, siger hun og henviser især til, at 58 % af de udskrevne recepter fra tandlæger er den mest smalspektrede form for antibiotika penicillin V.

– Og det er positivt, at dette niveau er uændret højt, siger Tove Larsen.

COVID-19 påvirker fremtidig udvikling

Derudover forudser Berit Müller­ Pebody, at antibiotikaforbruget gene­relt vil ændre sig i 2020:

– COVID­-19 vil sætte sine tydelige spor i udviklingen af antibiotikaforbru­get i samfundet. Det er helt forventeligt, siger hun.

Her er antibiotikaforbruget steget (tandlægers ordination)

 

Recepter pr. 1000 indbyggere  2018 2019
Ampicillin 0,02 0,03
Amoxicillin 3,26 3,39
Phenoxymethylpenicillin 16,35 16,66
Amoxicillin og beta-lactamase-hæmmer 1,65 1,88
Clarithromycin 0,05 0,06
Clindamycin 0,81 0,92
Metronidazol 4,63 4,97

 

Kilde: ”Antibiotikaforbruget fordelt på lægetype og indikation på landsplan” udgivet på esundhed.dk.