Internationalt forskningsnyt:

Autotransplantation er en langtidsholdbar behandling

Autotransplantation på de rette indikationer er en pålidelig og langstidsholdbar behandling, lyder konklusionen i ny italiensk undersøgelse. Specialtandlæge Søren Schou mener dog, at man fortsat skal være tilbageholdende med at foretage autotransplantation.

Autotransplantation af tænder er en behandling, som i visse tilfælde kan være et rationelt alternativ til behandling med bro eller implantat.

Italienske forskere har i et longitudinelt studie foretaget en opfølgning på 20 autotransplantationer, som blev udført i den samme private klinik i perioden 2005-2011.

De 20 patienter havde på operationstidspunktet en gennemsnitsalder på 33 år, og alle de transplanterede tænder var færdigdannede, og de blev derfor rodbehandlet kort tid efter operationen.

I 19 af tilfældene blev en visdomstand autotransplanteret til erstatning for en mistet første- eller andenmolar, og i det sidste tilfælde blev en førstemolar erstattet med en andenmolar.

En af de autotransplanterede tænder måtte ekstraheres efter tre år på grund af tilstødende infektion, mens de øvrige kunne genundersøges 9-15 år efter indsættelsen. Overlevelsesraten var dermed 95 %.

Fire af de 19 overlevende tænder var dog behæftet med patologiske tilstande (rodresorption, periapikal opklaring, parodontal defekt), så succesraten blev beregnet til 80 %.

Forfatterne konkluderer, at autotransplantation på rette indikationer er en pålidelig og langtidsholdbar behandling – også selv om man benytter færdigdannede donortænder.

Søren Schou, specialtandlæge, dr. odont, ph.d.

– Autotransplantation af rodåbne og rodlukkede tænder er blevet foretaget i mange år.

I den forbindelse udførte Jens O. Andreasen på Rigshospitalet igennem en lang årrække en række banebrydende dyreeksperimentelle og kliniske undersøgelser med fokus på at opnå en god prognose efter tandtransplantation.

Jens O. Andreasen dokumenterede således, at en række forhold er vigtige for at opnå en god prognose, herunder især den kirurgiske teknik, samt hvornår transplantationen bør foretages i relation til roddannelsen.

Den bedste prognose opnås ved autotransplantation af præmolarer på børn, hvor tanden fortsat er rodåben og roddannelsen er ¾ afsluttet. Derfor anvendes denne behandling fortsat i dag, især på børn med agenesi.

Der er tidligere foretaget efterundersøgelser efter autotransplantation af rodlukkede tænder.

Ikke alle efterundersøgelser har kunnet dokumentere en så imponerende overlevelse og succesrate som i denne undersøgelse.

Derfor vil jeg som mange andre fortsat være tilbageholdende med at foretage autotransplantation af rodlukkede tænder.

Erstatning med implantat eller bro vil fortsat være mit førstevalg.

Boschini L, Melillo M, Berton F. Long term survival of mature autotransplanted teeth: A retrospective single center analysis. J Dent 2020;98:103371.