Dansk forskningsnyt:

Det er stressende at være tandlægestuderende

Tandlægestuderende oplever en høj grad af stress, angst og depression. Det viser ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, som yderligere konkluderer, at det især er personlighedsfaktoren, som påvirker de studerendes stressintensitetsgrad.

Studerende

Der tales meget om stressede studerende for tiden; men forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet har faktisk undersøgt fænomenet i forbindelse med stressfølsomhed, stressintensitet og stressreaktioner.

I 2018 blev alle tandlægestuderende på 5. semester (n = 49) og et udvalg af medicinstuderende på 7. semester (n = 59) bedt om at udfylde et spørgeskema med 45 spørgsmål i relation til stress, følsomhed, angst og depression.

Spørgeskemaerne blev udfyldt to måneder efter, at alle studerende var begyndt på det første år af deres kliniske del af studiet.

På den anvendte stress-skala er 22 point grænsen for højt stressniveau, og de tandlægestuderende scorede i gennemsnit 18,3 point, hvilket vil sige, at en betragtelig del af dem har scoret 22 point og derover.

De medicinstuderende lå signifikant lavere med et gennemsnit på 13 point, hvilket dog også er relativt højt.

Tandlægestuderende oplever mere stress, angst og depression end lægestuderende

På skalaen for angst og depression markerer 20 point klare tegn på disse mentale tilstande, og her lå gennemsnittet på 17 hos de tandlægestuderende og på 9,8 hos de medicinstuderende. Forfatterne oplyser, at mange tandlægestuderende havde ≥ 20 point.

Som årsag til, at tandlægestuderende oplever mere stress, angst og depression end lægestuderende, angiver forfatterne, at tandlægestuderende på 5. semester med det samme får direkte ansvar for patientbehandling, mens de lægestuderende på 7. semester nøjes med en mere aktiv superviseret behandling.

Konklusion: Stressfølsomhed som personlighedsfaktor blev vist til signifikant at påvirke stressintensitetsgrad og grad af stressreaktioner for hele denne studerende population.

Moore R, Madsen LV, Trans M. Stress sensitivity and signs of anxiety of depression among first year clinical dental and medical students. Open J Med Psychology 2020;9:7-20.