Dansk forskningsnyt:

Rygestop gavner patienter med parodontitis

Parodontitispatienter, der stopper med at ryge, responderer bedre på konventionel parodontalbehandling end rygere. Det fastslår forskere fra Aarhus Universitet i systematisk oversigt.

Rygestop

Det er efterhånden veldokumenteret, at rygning er en risikofaktor for parodontitis; men det har hidtil været et åbent spørgsmål, om det hjælper på sygdomsforløbet at holde op med at ryge.

Forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Sektion for Parodontologi, Aarhus Universitet, har derfor udarbejdet en systematisk oversigt over effekten af rygestop på risiko for og progression af parodontitis.

Oversigten er baseret på otte tidligere publicerede prospektive studier med mere end 13.000 patienter og observationstider fra fire til 32 år.

Resultaterne viste, at rygere har højere risiko for at få parodontitis end ikke-rygere og eksrygere (OR 1,79-1,82). Derimod har eksrygere samme risiko som personer, der aldrig har røget.

To interventionsstudier tyder desuden på, at parodontitispatienter, der stopper med at ryge, responderer bedre på konventionel parodontalbehandling end rygere og ”oscillatorer” (personer, der stopper og begynder igen).

På baggrund af undersøgelsen anbefaler forfatterne, at opfordring til rygestop bør være en integreret del af behandlingsstrategien for rygere med parodontitis.

Nibali L, Koidu VP, Hamborg T et al. Empirical or microbiologically guided systemic antimicrobials as adjuncts to non-surgical periodontal therapy? A systematic review. J Clin Periodontol 2019;46:999-1012.