Ny viden:

Antitrombotisk behandling giver ikke forøget risiko for infektion efter ekstraktion

Patienter i antitrombotisk behandling har mindre risiko for at udvikle postoperativ infektion end øvrige patienter. Det viser resultaterne i ny amerikansk registerundersøgelse.

Blodstænk

Ved ekstraktioner på patienter i antitrombotisk behandling er der en vis risiko for postoperative komplikationer som fx hæmatomdannelse, og man kan frygte, at dette vil forøge risikoen for postoperativ infektion. Men måske er frygten ubegrundet.

Amerikanske forskere har gennemført en registerundersøgelse af 334.822 voksne patienter, som i perioden 2001-2013 har fået foretaget ekstraktion af tænder.

10,5 % af patienterne var registreret med postoperativ infektion (cellulitis/ absces), 2,5 % var i antitrombotisk behandling, og 0,09 % havde både infektion og antitrombotisk behandling.

Resultaterne viste, at kvinder havde større sandsynlighed for at udvikle infektion end mænd (OR = 1,4), mens patienter i antitrombotisk behandling havde mindre risiko end de øvrige patienter (OR = 0,4).

Forfatterne konkluderer, at der i det foreliggende materiale var en negativ korrelation mellem antitrombotisk behandling og postoperativ infektion, men påpeger, at den mulige sammenhæng bør efterprøves i prospektive undersøgelser.

Congiusta A, Diecidue R. Is there an increased risk of postoperative oral infections in anticoagulated patients undergoing dental extractions? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019;128:e224.