Dansk forskningsnyt:

Bimaksillær ortognatkirurgi øger volumen af de øvre luftveje

Patienter, der havde fået foretaget bimaksillær ortognatkirurgi, opnåede en væsentlig højere volumenændring af de øvre luftveje, som vedblev at være stabil to år efter operationen. Det viser undersøgelse foretaget på tværs af Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet Esbjerg og Aarhus Universitet.

Lunger
Foto: Shutterstock

Forskere ved Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet Esbjerg samt ved Aarhus Universitet har anvendt en ny standardiseret metode til vurdering af ændringer i de øvre luftveje efter ortognatkirurgi.

I en retrospektiv kohorteundersøgelse indgik 50 unge patienter med en gennemsnitsalder på 25 år. Patienterne fik på grund af mangelfuld kæbeudvikling foretaget bimaksillær ortognatkirurgi.

Der blev udført volumenmåling af de øvre luftveje før operationen samt 14 dage og to år efter operationen.

Målingerne blev foretaget ved hjælp af CBCT med udgangspunkt i stabile anatomiske strukturer, der hverken påvirkedes af operationen eller af forhold som hovedholdning og respiration.

14 dage efter operationen kunne man påvise en forøgelse af de øvre luftvejes volumen og tværsnitsareal på 26 % (P < 0,001).

Efter to år var forøgelsen stadig på 20 %, og samtidig kunne man konstatere, at epiglottis og tungebenet havde flyttet sig henholdsvis 2 mm og 3 mm i koronal retning (P < 0,001).

Forskerne konkluderer, at de opnåede volumenændringer efter ortognatkirurgi er stabile efter to år.

Jens Jørgen Thorn, kan det forøgede volumen af de øvre luftveje tænkes at have nogen positiv betydning for patienterne?


– Ja. Allerede ved opvågningen efter operationen er der flere patienter, der spontant siger, at de trækker vejret bedre. Og ved kontrolundersøgelsen to år efter er der mange, der som det første nævner, at de har fået bedre vejrtrækning og ikke så hurtigt bliver forpustede.

Gurani SF, Di Carlo G, Thorn JJ, Ingerslev J, Cattaneo PM, Pinholt EM. Two-year postoperative upper airway cone-beam computed tomographic outcomes based on a verified upper airway analysis following bimaxillary orthognathic surgery. J Oral Maxillofac Surg 2019;77:1435-45.