Internationalt forskningsnyt:

Medfører vegetarisk kost forøget risiko for dental erosion?

Vegetarer har signifikant større risiko for dental erosion end non-vegetarer, viser 11 tidligere studier, der er samlet i en ny systematisk oversigt. Forskere mener dog ikke, at man kan drage nagelfaste konklusioner ud fra det tilgængelige materiale.

Kost
Foto: Shutterstock

Vegetarisk kost vinder kraftigt frem i disse år, og ud over de klimamæssige fordele ved at undgå kød er der også en række sundhedsmæssige gevinster: Lavere BMI, lavere serumværdier for glukose og kolesterol samt nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme og cancer.

Men med hensyn til de hårde tandvæv er virkningen ifølge hollandske og tyske forskere ikke entydigt positiv.

Forskerne har foretaget en systematisk oversigt baseret på 18 tidligere publicerede undersøgelser (16 tværsnitsstudier, to randomiserede kontrollerede studier).

11 studier omhandlede caries, og resultaterne var meget varierende, idet nogle fandt højere DMFT hos vegetarer, mens andre fandt lavere DMFT, og en tredje gruppe ikke fandt nogen forskel på vegetarer og non-vegetarer.

Der var dog flere undersøgelser, der påpegede højere frekvens af rodcaries hos vegetarer.

Der var også 11 studier, der omhandlede dental erosion, og her var billedet mere entydigt: Vegetarer havde signifikant større risiko for dental erosion end non-vegetarer (OR = 2,4).

Forskerne understreger, at materialet er så heterogent, at der ikke kan drages nagelfaste konklusioner, men at det dog ser ud til, at vegetarisk kost indebærer en forøget risiko for dental erosion.

Kommentar


Ledende tandlæge, cand. scient. i human ernæring, ph.d. 
Susanne Merethe Lempert

– Når man læser artiklen og ser på konklusionen, melder der sig en del spørgsmål. Hvordan er kostdata indsamlet? Uden den viden er det vanskeligt at vurdere kvaliteten af data.

Artiklen kommer med en definition af vegetarisk kost, som en kost uden kød, fjerkræ og fisk, men hvad med mælkeprodukter? Det fremgår ikke, om der skelnes mellem kost, der indeholder mælkeprodukter eller ej, hvilket kan have indflydelse på undersøgelsens outcome, DMFT og erosioner.

Hvorfor mener forskerne, at personer med vegetarisk kost er mere tilbøjelige til at få orale sundhedsproblemer? Der mangler en forkla- ringsmodel. Denne afklaring er væsentlig, for at man kan målrette søgestrategien til et systematisk litteraturreview. Er det selve den vegetariske kost? Eller er det som i andre sammenhænge, når vi taler om de hårde tandvæv, frekvensen af indtag, der er afgørende.

Jeg giver forskerne ret i, at der mangler forskning af høj kvalitet på området, og mener, at det er væsentligt for vores profession at vide, om en vegetarisk kost giver en anden risikoprofil end anden kost.

Derfor er mere primær forskning nødvendigt, før man kan komme med en konklusion vedrørende vegetarisk kost og den orale sundhed.

Smits KPJ, Listl S, Jevdjevic M. Vegetarian diet and its possible influence on dental health: A systematic literature review. Community Dent Oral Epidemiol 2020;48:7-13.