Ny viden:

Zirkoniumkroner slider antagonisten mindre end metalkeramiske kroner

Saudiarabisk forsker har sammenlignet det slid som zirkoniumkroner, metalkeramiske kroner og naturlige tænder forårsager på antagonisternes emalje. Zirkonium slider mindre end metalkeramik, lyder konklusionen.

Zirkoniumkroner

Zirkonium har vundet stor udbredelse i forbindelse med omsluttende restaureringer på posteriore tænder, fordi materialet har meget høj styrke og hårdhed.

Man kunne frygte, at netop disse gode materialeegenskaber kunne medføre bivirkninger som kraftigt slid på antagonisterne; men en ny systematisk oversigt, som en saudiarabisk forsker har udarbejdet, tyder ikke på, at dette er tilfældet.

Oversigten er baseret på to randomiserede kontrollerede studier og tre prospektive, ikke-randomiserede studier med i alt 74 patienter.

Alle fik fremstillet fuldkroner i monolitisk zirkonium på præmolarer eller molarer med naturlige tænder som antagonister, og observationstiden var mindst seks måneder.

Sliddet på antagonisternes emalje blev sammenlignet med det slid, der blev udøvet af naturlige tænder og tænder forsynet med metalkeramiske kroner.

Resultaterne viste, at zirkoniumkroner udøvede et større slid på antagonisterne end naturlige tænder; men sliddet var mindre end det, der blev udøvet af metalkeramiske kroner.

Forfatteren understreger, at det foreliggende videnskabelige materiale er beskedent, men konkluderer dog, at zirkonium slider mindre på antagonisten end metalkeramik.

Alqutaibi AY. Limited evidence supports polished monolithic zirconia as less likely to cause antagonist enamel wear compared to other prosthetic materials. J Evidence-Based Dental Practice 2020;20. doi: https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2020.101413.