Internationalt forskningsnyt:

Endodontisk behandling: Okklusal aflastning giver beskeden smertelindring

Ny undersøgelse viser, at patienter, der fik foretaget okklusal aflastning efter endodontisk behandling, oplevede en smule lavere smerteintensitet end patienter uden aflastning. Dansk professor mener dog, at det er noget andet ved undersøgelsen, man skal hæfte sig ved.

Tandpine
Foto: Shutterstock

Mange patienter oplever smerter de første dage efter en rodbehandlingsseance (udrensning eller fyldning).

Et af de tiltag, man kan anvende for at reducere smerterne, er aflastning af tanden, så den ikke belastes ved okklusion og artikulation. Men ifølge en ny egyptisk undersøgelse er den smertelindrende effekt heraf dog meget begrænset.

I en prospektiv randomiseret undersøgelse indgik 44 patienter med smertevoldende irreversibel pulpitis i en præmolar eller molar i underkæben.

Alle fik foretaget endodontisk behandling i to seancer (kemomekanisk behandling og rodfyldning) med en uges mellemrum.

Testgruppen (n = 22) fik desuden slebet den rodbehandlede tand ud af okklusion, mens kontrolgruppen bevarede alle okklusionskontakter.

Patienterne registrerede smerteintensiteten på en skala (VAS) fra 0-10 inden behandlingen seks, 12, 24 og 48 timer efter første seance samt seks og 12 timer efter anden seance.

Smerteintensiteten var høj i begge grupper inden behandlingen og faldt kraftigt de første 48 timer. Efter anden seance steg intensiteten lidt for så igen at falde.

Der var generelt en tendens til, at smerteintensiteten var lavere i testgruppen, men forskellen var kun statistisk signifikant 12 timer efter hver seance.

Forfatterne hæfter sig især ved, at der var smertelindring 12 timer efter behandling.

Lektor, dr.odont., ph.d. Lise-Lotte Kirkevang
Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

– Det, der er værd at notere sig i relation til denne undersøgelse, er, at patienternes smerter formindskedes dramatisk efter rodbehandling. Det viser, at behandling af sygdommen, mekanisk udrensning af rodkanalsystemet, i kombination med antiseptisk behandling og foretaget under aseptiske forhold, er den bedste smertestillende behandling i relation til behandling af endodontisk sygdom.

Emara RS, Abou El Nasr HM, El Boghdadi RM. Evaluation of postoperative pain intensity following occlusal reduction in teeth associated with symptomatic irreversible pulpitis and symptomatic apical periodontitis. Int Endodontic J 2019;52:288-96.