Ny viden:

Mundskyllevæsker med alkohol: Usikkerhed om risikoen for oral cancer

Kan dagligt brug af mundskyllevæsker, der indeholder alkohol, medføre en forøget risiko for udvikling af oral cancer? Det har en forskergruppe undersøgt.

Mundskyllevæske
Foto: Lizette Kabré

Det er veldokumenteret, at et stort forbrug af alkoholiske drikke er en risikofaktor for udvikling af oral cancer.

Den præcise baggrund er ikke kendt; men man ved, at alkohol forøger penetration af karcinogener igennem mundslimhinden og desuden nedsætter slimhindens barrierefunktion ved at opløse epitelets lipider. Dertil kommer, at der ved metabolisering af alkohol dannes acetaldehyd, som er et særdeles mutagent og karcinogent stof.

En del mundskyllevæsker indeholder alkohol (6-29 %), som tilsættes dels som opløsningsmiddel for andre aktive ingredienser, dels på grund af stoffets antiseptiske egenskaber.

Det er nærliggende at antage, at daglig brug af sådanne produkter kunne medføre en forøget risiko for udvikling af oral cancer, og en spansk forskergruppe har derfor udarbejdet en systematisk oversigt til belysning af emnet.

Analysen er baseret på 11 case-kontrolstudier og tre kliniske forsøg. I case-kontrolstudierne indgik 10.192 cases og 11.274 kontrolpersoner.

I otte af undersøgelserne fandt man signifikant forøget risiko for cancer, mens de tre sidste undersøgelser ikke fandt nogen signifikant sammenhæng.

En meta-analyse baseret på fem studier viste let forøget risiko for cancerudvikling ved brug af alkoholiske mundskyllevæsker (OR = 1,48), men konfidensintervallet var meget stort (0,86-2,56), og resultatet var ikke signifikant (P = 0,161).

Forfatterne konkluderer, at det for nærværende ikke er muligt at påvise en sammenhæng mellem cancerudvikling og brug af mundskyllevæsker med alkohol; men de råder dog til, at man undgår langvarig brug af disse produkter.

Aceves Argemí R, González Navarro B, Ochoa García-Seisdedos P et al. Mouthwash with alcohol and oral carcinogenesis: systematic review and meta-analysis, J Evid Based Dent Prac 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j. jebdp.2020.101407.