Ny viden:

Ubevidste racefordomme påvirker valg af behandling

Selvom vi skriver 2020 i kalenderåret, er vi måske lige så langt i ligebehandlingen, som vi gik og troede. I hvert fald tyder en ny undersøgelse på, at en patients hudfarve kan have indflydelse på tandlægens behandlingsvalg.

En tankevækkende undersøgelse, som britiske og italienske forskere har gennemført, tyder på, at en patients hudfarve har større indflydelse på tandlægers behandlingsvalg, end vi forestiller os.

I et randomiseret kontrolleret tværsnitsstudie blev 57 italienske tandlæger delt i to nogenlunde lige store grupper.

Begge grupper blev præsenteret for en kasuistik (anamnestiske og kliniske oplysninger, kliniske fotos og røntgenoptagelser), hvor det aktuelle problem var et stort cariesangreb og symptomer på irreversibel pulpitis i en førstemolar i underkæben.

Eneste forskel var, at patienten (en kvinde med blandet etnisk baggrund) med lidt hjælp fra en sminkør og en fotoshopper på det kliniske foto i den ene gruppe fremstod som hvid, mens hun i den anden gruppe fremstod som sort.

Tandlægerne blev på forhånd oplyst om, at undersøgelsen handlede om behandlingsplanlægning, mens racefordomme ikke blev nævnt; dette er tilladeligt i undersøgelser af denne type.

Undersøgelsen er efterfølgende i tidsskriftet Evidence-Based Dentistry blevet bedømt som metodologisk robust med ringe risiko for bias.

Det viste sig, at 86,21 % af tandlægerne anbefalede endodontisk behandling af den hvide patient, mens kun 60,71 % anbefalede denne behandling til den sorte patient (P < 0,05).

I en tilknyttet spørgeskemaundersøgelse blev det endvidere påvist, at tandlægerne i begge grupper havde et ubevidst bias til fordel for hvide.

Forfatterne konkluderer, at patientens race kan påvirke tandlægens beslutning om, hvorvidt en afficeret tand skal ekstraheres eller bevares.

Patel N, Patel S, Cotti E et al. Unconscious racial bias may affect dentists’ clinical decisions on tooth restorability: a randomized clinical trial. JDR Clin Trans Res 2019;4:19-28.

Plessas A. To what extent do patients’ racial characteristics affect our clinical decisions? Evid Based Dent 2019;20:101-2.