Studerendes tiltro til egne evner påvirkes af sværhedsgraden af behandlinger

Jo mere du tror på egne evner, desto bedre bliver dit arbejde. Det har tidligere undersøgelser vist, og nu viser en ny undersøgelse, at det også gør sig gældende for tandlægestuderende.

Studerende

Self-efficacy er et forholdsvis nyt begreb inden for pædagogik og psykologi. Der er ikke nogen officiel dansk oversættelse af ordet; men det dækkes nogenlunde af tiltro til egne evner.

Man har tidligere vist, at personer med høj self-efficacy er bedre til at udføre de opgaver, der ligger foran dem.

Man kan med andre ord forvente, at hvis man kan forbedre self-efficacy, vil dette kunne forbedre behandlingskvaliteten.

Ifølge en ny spørgeskemaundersøgelse, som forskere fra universiteterne i Aarhus og Amsterdam har gennemført, har tandlægestuderende ved disse to læreanstalter en sammenlignelig tiltro til deres egne evner inden for endodonti, men den tiltro afhænger af, hvor mange og hvor vanskelige behandlinger de har udført.

Alle studerende på sidste årgang ved de to skoler i årene 2016 og 2017 blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, og 62-94 % valgte at deltage.

Fra Aarhus deltog 82 studerende, og fra Amsterdam deltog 84, som havde fulgt standardundervisningen i endodonti, og 28, som havde fulgt et udvidet tilvalgskursus.

Deltagerne skulle svare på 10 spørgsmål, som vedrørte deres endodontiske self-efficacy, og der blev desuden fra skolernes undervisningsdatabaser udtrukket oplysninger om, hvor mange rodbehandlinger af varierende sværhedsgrad de enkelte studerende havde udført.

Sammenhænge mellem tiltro til egne evner og forskellige andre variable blev undersøgt ved hjælp af multiple regressionsanalyser.

Resultaterne viste, at de hollandske studerende med tilvalgsmodulet i endodonti havde større tiltro til egne evner end de to grupper, der havde fulgt standardundervisningen.

Generelt steg tiltroen, jo flere behandlinger de studerende havde gennemført; men hvis de studerende behandlede sværere tilfælde (molarer og revisionsbehandlinger), påvirkede det deres self-efficacy negativt.

Forfatterne konkluderer bl.a., at hvis tandlægestuderende, der ikke har megen erfaring med endodontiske behandlinger, foretager komplicerede rodbehandlinger, påvirker det deres self-efficacy negativt, og det kan muligvis påvirke behandlingskvaliteten negativt.

Baaij A, Özok AR, Væth M, Musaeus P, Kirkevang L-L. Self-efficacy of undergraduate dental students in endodontics within Aarhus and Amsterdam. Int Endodontic J 2020;53:276-84.