Dansk forskningsnyt:

Uklart, om antiresorptiv medicin skal pauseres inden ekstraktion

Tidligere studier om effekten af pausering på forekomsten af MRONJ er ikke af høj nok kvalitet, vurderer forskere ved Rigshospitalet og Københavns Universitet. Derfor har de iværksat et nyt studie, der kan kaste bedre lys over emnet.

MRONJ
Foto: Shutterstock

Medicinrelateret osteonekrose i kæberne (MRONJ) er en alvorlig bivirkning, der optræder i forbindelse med tandekstraktioner hos nogle patienter i højdosisbehandling med antiresorptiv medicin.

I Danmark og en række andre lande er den normale procedure, at man pauserer den antiresorptive behandling, hvis disse patienter skal have foretaget ekstraktioner; men det er for nærværende usikkert, om pausering (drug holiday) af lægemidlerne medfører nedsat risiko for MRONJ.

Pausering er ikke uproblematisk for patienterne, da den potentielt kan medføre risiko for knoglesmerter og progression af knoglemetastaser, og forskere ved Rigshospitalet og Odontologisk Institut, Københavns Universitet, har derfor udarbejdet en grundig systematisk oversigt til belysning af effekten af pausering på forekomsten af MRONJ.

Der blev ikke fundet randomiserede kontrollerede studier om emnet, og kun ét prospektivt studie med kontrolgruppe levede op til de opstillede PICO-kriterier. Dette studie tydede ikke på, at pausering var nødvendigt.

Yderligere to prospektive og 11 retrospektive studier af vekslende kvalitet indgik i oversigten, og af disse var der yderligere to, der frarådede pausering, mens tre anbefalede pausering, og de øvrige tilrådede individuel vurdering.

Forfatterne konkluderer, at det foreliggende grundlag er for spinkelt til, at man kan vurdere, om pausering reducerer risikoen for MRONJ, og at de derfor har iværksat et prospektivt kontrolleret studie, som forhåbentlig kan kaste mere lys over emnet.

Ottesen C, Schiødt M, Gotfredsen K. Efficacy of a highdose antiresorptive drug holiday to reduce the risk of medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ): A systematic review. Heliyon 2020;6:e03795. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03795