Ny viden:

Fyldningsoverskud medfører risiko for marginalt knogletab

Overskud af restaureringsmaterialer er hyppigere forekommende, end man lige går og tror. Og nu siger britiske forskere, at restaureringsoverskud kan medføre knogletab.

Overskud af restaureringsmaterialer er et fænomen, der i princippet burde kunne undgås, men som i praksis viser sig at være hyppigt forekommende, især approksimalt på posteriore tænder med cervikal konkavitet og i tilfælde, hvor præparationsgrænsen ligger subgingivalt.

Britiske forskere har undersøgt bite-wing-optagelser fra 111 patienter i en privat praksis og fundet restaureringsoverskud hos 40 % af patienterne.

I alt blev der fundet 67 tilfælde af overskud (55 amalgamfyldninger og 12 kroner), og det var især molarer i overkæben, der udviste overskud.

På 35 patienter var det muligt over tid (2-25 år, median 12 år) at følge det marginale knogletab i relation til overskuddet og sammenligne med en kontroltand uden restaurering.

Det gennemsnitlige knogletab var 0,16 mm/år i relation til tænder med overskud og 0,06 mm/år ved kontroltænderne (P = 0,01), og forskellen var mere udtalt, jo større overskuddet var.

Det bør dog bemærkes, at overskud ikke i alle tilfælde medførte knogletab.

Forfatterne antager, at årsagen til det forøgede knogletab kan være øget akkumulation af plak i relation til fyldningsoverskuddet. De anbefaler omlavning eller renovering af restaureringer med overskud, især hvis overskuddet er > 1 mm, eller hvis patienten er i risikogruppe for parodontitis.

Millar BJ, Blake K. The influence of overhanging restoration margins on interproximal alveolar bone levels in general dental practice. Br Dent J 2019;227:223-7.